Let’s be realistic but try and stay positive

02-04-2020

In tijden van crisis zorgt het onderbreken van de schoolse activiteiten en de onduidelijkheid over de herneming van de lessen voor extra bezorgdheid bij kinderen en jongeren. Zowel ouders als kinderen staan onder druk, zijn bang voor wat er komen zal. Vaak zitten ze met (te) veel mensen op een kleine oppervlakte of hebben ze net heel weinig mensen om zich heen. Dit leidt tot stress en soms tot moeilijke momenten in de thuissituatie, die kunnen escaleren indien niet tijdig wordt ingegrepen. Als leerkracht kan je hier een belangrijke rol spelen door oog te hebben voor het psychosociaal welbevinden van de kinderen en jongeren in je klas.

Februari – Recht op bescherming

12-02-2020

“Volwassenen moeten ervoor zorgen dat we veilig zijn. Zij moeten ons beschermen.” 

Kinderen hebben recht op bescherming. Ook voor kinderen die geen familie meer hebben, moet er gezorgd worden. Kinderen moeten beschermd worden tegen uitbuiting en kinderarbeid. Kinderen zouden nooit bij oorlog mogen betrokken worden. Een kind mag niet zomaar opgesloten worden. Een kind mag niet uitgehuwelijkt, misbruikt of gediscrimineerd worden. Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend. En toch…

Er is nog heel wat werk aan de winkel om kinderen wereldwijd te beschermen! Ontdek hier hoe je deze thema’s in de klas bespreekbaar kan maken.

Internationale dag van het recht op onderwijs

16-01-2020

24 januari is het Internationale Dag van het recht op onderwijs.

Sinds de start van het nieuwe millennium is er al veel gedaan om alle kinderen ter wereld naar de schoolbanken te krijgen en dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Vandaag gaan 91% van alle kinderen ter wereld naar de lagere school. Zeker goed nieuws dus!

En toch moeten er een paar kanttekeningen gemaakt worden...

Action4Rights - Aanwakkeren van positief engagement in de samenleving

19-12-2019

Wereldburgerschapseducatie. Er bestaan heel wat definities voor dit mooie woord, maar hoe zet je het om in praktijk? Onze partnerorganisatie KIYO lanceerde hiervoor het project Action4Rights waarbij jongeren worden ondersteund om zelf rechtenschendingen uit hun omgeving te identificeren en sociale acties op te zetten om deze aan te pakken. Tegelijkertijd met de jongeren uit België volgen ook jongeren uit Brazilië een parallel traject en inspireren elkaar om acties te ondernemen.

Jouw school een School for Rights (SO) of Kinderrechtenschool (LO)?

13-11-2019

Een School for Rights (SO) of Kinderrechtenschool (LO) is een school waar kinderen en jongeren zich bewust zijn van hun eigen rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd. Een school waar kinderrechten een plaats hebben in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, de activiteiten, maar ook in het schoolbeleid en in de visie en missie van de school

Onze nieuwe website schoolforrights.be

01-10-2019

Stel je een wereld voor waarin niemand recht heeft op een privé-leven, een eigen identiteit, een familie of onderwijs. Een wereld waarin je je niet al spelend kan ontwikkelen of waarin je kan uitgesloten worden omdat je anders bent.

Zou jij in zo'n wereld willen leven?

Al te vaak gaan we ervan uit dat kinderrechten een evidentie zijn, dat we niet meer hoeven stil te staan bij het respecteren van deze rechten. Nochtans is er nog veel werk aan de winkel om bepaalde situaties onder de aandacht te brengen en om kinderen en jongeren bewust te maken van hun rechten en hun mogelijkheden.

Dat probeerden we afgelopen week duidelijk te maken via onze campagne. Was jij ook zo geschrokken van onze beelden? Terecht!

Leer er alles over op onze nieuwe website www.schoolforrights.be

 

Jong Kortrijk spreekt!

06-08-2019

Op 10 mei 2019 kwamen een zestigtal jongeren uit Kortrijk samen om actiepunten te formuleren voor de stad Kortrijk, rond 5 verschillende thema’s. Dit evenement was het sluitstuk na een intensief participatietraject met een kerngroep leerlingen van campus Drie Hofsteden, in samenwerking met KIYO NGO, Plan International België en de Kinderrechtencoalitie. 

Ik mag toch zeggen wat ik denk?

06-08-2019

Elk kind heeft recht op een fijn leven op een gezonde planeet. Kinderen hebben ook recht op onderwijs, op gezonde lucht, op een eigen mening, op spelen… Wil je met je klas ontdekken welke kinderrechten er zijn en je kinderen laten ondervinden wat het betekent en hoe het voelt als je rechten geschonden worden? Dat kan! 

Nieuws uit de Burundese scholen

06-08-2019

In Burundi gaan nog steeds bijzonder weinig kinderen en jongeren naar school. Veel kinderen en jongeren worden bovendien blootgesteld aan misbruiken zoals uitbuiting.

In deze context komt KIYO samen met APRODEM op voor de rechten van jongeren, door hen een stem te geven en samen met hen veranderingsprocessen in gang te zetten, zoals de oprichting van 'clubs scolaires' - jongerenclubs - begeleid door een vrijwillige leerkracht.

Meisje of jongen? Iedereen gelijk!

06-08-2019

Een pedagogisch dossier over gelijkheid voor jongens en meisjes in de openbare ruimte.