Geweld en pesten op school, waaronder cyberpesten, komen veel voor en treffen een groot aantal kinderen en jongeren. Kinderrechten- en wereldburgerschapseducatie kan pesten bij leerlingen helpen te verminderen en oplossingen te vinden.

“Kinderen durven er niet met hun ouders over te praten. Vaak is het al te laat als ouders erachter komen. Op school luisteren leraren niet altijd. Sommigen zeggen, het is niet erg, dat is het leven. We moeten de pesterijen stoppen en een school creëren waar verschillen worden gerespecteerd, een school waar kinderen en leraren luisteren, een school waar iedereen zich goed voelt. »
(Isia, 12 jaar)

De UNESCO-lidstaten hebben de eerste donderdag van november uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Geweld en Pesten op School, inclusief Cyberpesten. Uit rapporten van UNESCO en UNICEF blijkt dat pesten verwoestende gevolgen kan hebben voor leerlingen: verminderde schoolprestaties, schooluitval en lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Cijfers tonen aan dat dit een belangrijk mondiaal probleem is dat miljoenen kinderen en jongeren het recht op onderwijs ontzegt: meer dan 30% van de leerlingen wereldwijd is er het slachtoffer van geworden. Dit geldt ook voor België.

De sluiting van de scholen en de maatregelen genomen als reactie op de COVID-19-crisis hebben ertoe geleid dat leerlingen meer tijd doorbrengen op een scherm dan ooit tevoren, wat het probleem zou kunnen verergeren. Scholen spelen dan ook een belangrijke rol bij het informeren van kinderen over online pesten en de bestrijding van pesten. Zoals aanbevolen door het Comité voor de Rechten van het Kind, is het van essentieel belang dat scholen in België maatregelen nemen die "preventie omvatten, het opzetten van mechanismen voor vroegtijdige opsporing en de empowerment van kinderen en professionals ". Kinderrechten- en wereldburgerschapseducatie kan helpen door een positieve schoolomgeving te creëren waarin kinderen en jongeren kunnen praten over hun problemen, naar elkaar kunnen luisteren en naar oplossingen kunnen zoeken.

Wil je meer weten over dit probleem en hoe ermee om te gaan op school en in de klas? UNESCO organiseert op 5 november een conferentie over dit onderwerp, waar ook concrete voorbeelden van een doeltreffende aanpak voor het bestrijden van pesten en cyberpesten worden besproken: International conference on school bullying (unesco.org)