Kinderrechten en (wereld)burgerschapseducatie

Kinderen en jongeren zijn vandaag echte burgers van de wereld. Ze groeien op in een diverse samenleving die voortdurend in verandering is. Deze veranderingen brengen zowel kansen als uitdagingen met zich mee. Een goede begeleiding in hun ontwikkeling tot betrokken, geëngageerde wereldburgers is daarom zeer belangrijk. Vanzelfsprekend neemt onderwijs hier een vooraanstaande rol in, met de klas als afspiegeling van de maatschappij.

Kinderrechten en bij uitbreiding mensenrechten zijn de fundamenten waarop onze democratie gebouwd is. Ze bieden onze kinderen en jongeren een waardenkader aan om zich te ontwikkelen tot actieve burgers die deelnemen aan de samenleving en die actief mee bouwen aan de maatschappij van morgen.

Lees meer

School For Rights of Kinderrechtenschool

tienermeisjes

Een School for Rights of Kinderrechtenschool is een school waar kinderen zich bewust zijn van hun rechten en die van van leeftijdsgenoten wereldwijd.  De school geeft kinderrechten een plaats in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, activiteiten...

Het gaat er niet om méér projecten te realiseren, maar om een bepaalde manier van werken te integreren. School for Rights biedt twee mogelijkheden aan om een klimaat van  kinderrechten te installeren. We ontwikkelden een waaier aan kant-en-klaar lesmateriaal waar je als leerkracht meteen mee aan de slag kan. Wil je er als school helemaal voor gaan en het label ‘Kinderrechtenschool’ (basisonderwijs) of ‘School for Rights’ (secundair) verdienen? Dan bieden we jou een complete trajectbegeleiding aan.

Lees meer

Onze visie: Kinderrechten op school

jongeren diversiteit

Leren OVER kinderrechten =  Wat?
De kinderen maken kennis met het Kinderrechtenverdrag. Ze weten welke rechten en verantwoordelijkheden zij hebben en begrijpen de normen, waarden en principes achter elk van deze rechten. 

Leren DOOR kinderrechten = Hoe?
De methode is even belangrijk als de inhoud. Als kinderen aan de lijve ondervinden wat kinderrechten betekenen, worden ze zich  ten volle bewust van het belang ervan voor hun eigen leven en dat van anderen.

Leren VOOR kinderrechten = Waarom?
Door met kinderen en jongeren aan de slag te gaan rond  waarden als non-discriminatie, verantwoordelijkheidszin, gelijkwaardigheid en respect voeden we hen op tot actieve wereldburgers die opkomen voor hun eigen rechten en die van anderen. 

Emancipatie, empathie en solidariteit staan hierbij steeds centraal.

Lees meer

Lesmateriaal: aan de slag met kinderrechten

Hoe kan je werken aan actief burgerschap in je klas of op je school?
Lesgeven over, voor en door kinderrechten biedt je de perfecte ondersteuning. Je kan als individuele leerkracht, via een werkgroep of met de hele school kinderrechten integreren in de dagelijkse  lespraktijk, in vakoverschrijdende projecten, op themadagen en tijdens buitenschoolse activiteiten. Door samen met je leerlingen in te zetten op kennis, vaardigheden en attitudes rond kinderrechten ontwikkelen zij competenties die bijdragen aan actief burgerschap.

School for Rights biedt daarvoor een waaier aan kant-en-klaar (gratis) lesmateriaal aan waarmee je zelfstandig aan de slag kan: diverse (interactieve) methodieken, voor verschillende doelgroepen, rond uiteenlopende thema's. Je bepaalt zelf of je hier een uurtje, een halve dag of een hele week aan kan besteden.

Ontdek onze materialen

Laatste nieuws

Neem deel aan onze conferentieweek voor kinderrechteneducatie

08-10-2021
Ter voorbereiding van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind (20/11) organiseert het partnerschap School for Rights (samengesteld uit 6 kinderrechtenorganisaties die actief zijn in België: Plan International, Unicef, Djapo, KIYO, Via Don Bosco en Echo communicatie) va...

De strijd tegen pesten op school

30-06-2021
Geweld en pesten op school, waaronder cyberpesten, komen veel voor en treffen een groot aantal kinderen en jongeren. Kinderrechten- en wereldburgerschapseducatie kan pesten bij leerlingen helpen te verminderen en oplossingen te vinden.  “Kinderen durven er niet met hun ou...