Het Internationale Kinderrechtenverdrag

clipart globe-children CRC

Een tekst van historisch belang

De rechten van het Kind werden voor het eerst in een officiële tekst neergeschreven op 20 november 1989. De tekst heet het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). België en bijna alle andere landen in de wereld erkenden het verdrag, dat geïnspireerd werd op de Universele verklaring van de rechten van de Mens (uit 1948) en de Verklaring van de rechten van het kind (uit 1959). De Verenigde Staten is het enige land dat het historische verdrag niet heeft erkend. De tekst bundelt een aantal regels die iedereen zou moeten respecteren, waar ook in de wereld: ouders, kinderen, leerkrachten, overheden, … Het is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de rechten van kinderen.

 

De officiële tekst van het IVRK
 

Kind en jongere

Waarover gaat het?

Het Kinderrechtenverdrag is enorm belangrijk omdat het

  • juridisch bindend is,
  • alle rechten bundelt,
  • kinderen als een aparte groep individuen beschouwt,
  • kinderen erkent als deelnemers aan het geheel,
  • landen dwingt om op een proactieve manier de rechten toe te passen.

Het verdrag beschouwt de rechten van het kind als één geheel. Alle kinderrechten zijn van even groot belang, en ze zijn onderling afhankelijk. Het recht om mee te beslissen over hun leven, wordt in het Kinderrechtenverdrag geïntroduceerd. Het verdrag telt 54 artikels:

  • Artikels 1 tot 41 beschrijven de rechten van kinderen en de plichten die de staten hebben op het moment dat ze het verdrag ratificeren.
  • Artikels 42 tot 45 reglementeren de controle op het respecteren van het verdrag.
  • Artikels 46 tot 54 gaan over de uitvoering van het verdrag.

De vereenvoudigde versie van het IVRK

De kinderrechtenlijst