2019
4

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind


Een vereenvoudigde versie van de 41 artikels van het Kinderrechtenverdrag

IVRK (vereenvoudigde versie)