Wat is een School For Rights?

Een School for Rights of Kinderrechtenschool is een school

  • waar leerlingen, leerkrachten, directie en ondersteund personeel samen werken aan de realisatie van kinder- en jongerenrechten op school.
  • waar kinderen en jongeren zich bewust zijn van hun eigen rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd.
  • waar kinderrechten een plaats hebben in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, activiteiten.
  • waar kinderrechten transversaal over de leerjaren heen en vakoverschrijdend toegepast worden, verspreid over de hele schoolloopbaan.
  • waar leerlingen kunnen groeien tot solidaire, mondige en verantwoordelijke jongeren met een open blik op de wereld.

Het integreren van kinderrechten in de school hoeft geen extra werklast met zich mee te brengen. Het gaat er niet om méér projecten te realiseren, maar om bestaande dynamieken te verrijken en nieuwe manieren van werken te introduceren

Onze visie op kinderrechten in de school

Waarom word je een School for Rights?

Een gunstig klimaat

Kinderrechten meenemen in de klas en integreren in de schoolcultuur zorgt  over de hele lijn voor een gunstig klimaat. De vaardigheden die jongeren ontwikkelen – onder andere door meer te participeren – bezorgen hen zelfvertrouwen en moedigen hen aan om ideeën te verwezenlijken. Kinderen en jongeren die hun rechten kennen, zijn meer geëngageerd en solidair. Relaties tussen leerlingen onderling en tussen leerkrachten en leerlingen verbeteren.

Handvaten voor educatie

De brede basis van het kinderrechtenverdrag biedt een sterk en overkoepelend kader voor meer specifieke educaties zoals actief burgerschap, mondiale vorming, educatie rond duurzame ontwikkeling, vredeseducatie. Kinderrechten verbinden de dagelijkse klaspraktijk, de pedagogische visie en het schoolbeleid en sluiten aan bij de eindtermen van basis- en secundair onderwijs.

Hoe ga jij om met kinderrechten op school?

 

Hoe word je een School for Rights?

boom met tekening kinderrecht

Trajectbegeleiding

Wil je er als school écht voor gaan en kinderrechten helemaal integreren in de schoolcultuur? Teken dan in op ons unieke kinderrechtentraject. Samen met een coach zoeken jullie naar de sterktes en de uitdagingen van jouw school op vlak van kinderrechten. Werkt de leerlingenraad zoals het zou moeten? Wil je met de hele school een gezondere leefomgeving realiseren? Is er nood aan een duidelijke visie op diversiteit? Samen pakken we deze uitdagingen aan.
We zetten tijdens het traject in op hoofd, hart én handen. Want kennis en inzicht zijn onlosmakelijk verbonden met vaardigheden, gedrag en houdingen. Op het einde van het traject zijn kinderrechten overal verweven in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement en allerhande activiteiten. 
Doorloopt je school met succes het traject? Dan verdient ze de titel Kinderrechtenschool (basisonderwijs) of School for Rights (secundair onderwijs).
 

Meer info over de trajectbegeleiding

Kinderen in kring in klas

Kant-en-klaar lesmateriaal

Ben je op zoek naar kant-en-klaar lesmateriaal waar je meteen mee aan de slag kan in de klas? Werk je op school rond thema’s als privacy, familie, gezond leefmilieu, veiligheid? Zoek je methodes om je leerlingen meer te laten participeren in de klas of op school? Of zoek je nog specifiek lesmateriaal over kinderrechten?
Raadpleeg onze zoekmachine  en ontdek een waaier aan interessante lespaketten. Zowel voor kleuteronderwijs als voor de basisschool en voor secundair onderwijs. Je bepaalt zelf of je een uurtje of een halve dag besteedt aan kinderrechten. Voor ieder wat wils dus! 

Ontdek onze educatieve materialen

School For Rights en Kinderrechtenscholen in België

Het Prisma - Gent  // De Kleine Prins - Menen // GO! Merelbeke - Merelbeke // Riva Bella - Eigenbrakel 

De Zonnewijzer- Sint-Pieters-Woluwe //  De Schatkist - Westmeerbeek // Naniot- Luik // Sint-Lutgardis - Mol

Raymond Devos - Moeskroen / Sint-Donatus - Merchtem // De Scharrel - Minderhout // De Krekel - Haaltert

Ecole Intégrée - Sint-Lambrechts-Woluwe//  De Luchtballon - Mechelen // De Boomhut - Alsemberg

Singelijn - Sint-Lambrechts-Woluwe // Park Van Genk - Houthalen-Oost // Victor van de Walle - Mechelen // 

Academie Merksem - Merksem // De Grasspriet -  Mere // Melgesdreef - Merksem // Emile André - Bruxelles

GBS De Vlieger - Kasterlee // Ecole des étoiles - Brussel

Sint-Lutgardis (Mol)

Onder begeleiding van Plan International België zorgden de leerlingen en leerkrachten van het Sint-Lutgardis in Mol ervoor dat kinder- en jongerenrechten een plek kregen in de hele school. Via verschillende activiteiten kwamen de jongeren te weten wat kinder- en jongerenrechten betekenen, hoe ze invloed hebben op hun eigen leven en op welke manier ze in de school aan bod komen. Ze leerden hoe ze voor hun eigen rechten kunnen opkomen, maar ook hoe ze empathisch kunnen zijn met hun medeleerlingen, want alle jongeren hebben dezelfde rechten, ook al worden die niet overal gerespecteerd. De school is vastbesloten om kinder- en jongerenrechten ook in de toekomst hoog op de agenda te blijven plaatsen.  (april 2018)

School for Rights (SO) Goede voorbeelden 

De Krekel (Haaltert)

De Krekel (Haaltert) en De Grasspiet (Mere) ontvingen het label Kinderrechtenschool uit de handen van Djapo, de partnerorganisatie die hen begeleidde doorheen het traject. Een mooie kroon op twee jaar samen werken rond kinderrechten. En dat vierden zij met een feest zoals een feest moet zijn: respect voor klein en groot, genieten in een sfeer van samenhorigheid, een feest in het teken van kinderrechten, waarin iedereen in een ontspannen sfeer kon genieten van overheerlijke hapjes en leuke babbels, muziek om bij weg te dromen, dansende kinderen die elkaar en alle aanwezigen de hand reikten om hun rechten te begrijpen, te respecteren en door te geven aan alle kinderen wereldwijd!  

Kinderrechtenscholen (LO) Goede voorbeelden