SBSO Helix (Lommel)

SBSO Helix Kleerkast

SBSO Helix in Lommel ging van start met een S4R-traject in september 2020. Heel wat bestaande en nieuwe activiteiten en initiatieven werden onder de loep genomen, leerlingen en leerkrachten werden bevraagd over de huidige jongerenrechten-situatie in de school. Het resultaat is een lijst met aandachtspunten waaraan we samen kunnen werken gedurende de komende 3 schooljaren. We maakten alvast een mooie start met een actieplan voor de rest van het schooljaar.

Inge Dolders, administratief medewerker van de school licht een bestaand initiatief toe waarmee de school erop toeziet dat het recht op gezonde levensomstandigheden meer bepaald het recht op kledij van alle kinderen en jongeren op SBSO Helix gerealiseerd worden. Een inspirerend voorbeeld!

Bekijk het verhaal van Inge en haar kleerkast

Taaldag in Athena 3 Hofsteden (Kortrijk)

leerlingen op de taaldag in Korrijk

Op 21 februari 2020 vond in de vijf campussen van de Athenascholen in Kortrijk de ‘Taaldag’ plaats. Op deze Internationale Dag van de Moedertaal wilden de campussen de thuistalen van de leerlingen positief aan bod laten komen in de klas door extra in te zetten op taal en een leuk aanbod te voorzien voor de leerlingen. Op Athena campus Drie Hofsteden werd deze Taaldag gekoppeld aan het recht op identiteit en op een eigen cultuur binnen het brede kinderrechtenkader in het traject School for Rights

Meertaligheid een troef

“We willen een school zijn waar de leerlingen zich thuis voelen.”

Tzitemzo

Dat het Busleyden Atheneum in Mechelen een school in beweging is, zal niemand betwisten. Met zeven campussen en een waaier aan studierichtingen vormen zij de uitvalsbasis voor een zeer diverse groep jongeren. ‘Voor elk talent een campus’, luidt het motto van de school dan ook trots. Twee campussen gaan nog een stapje verder en trekken voluit de kaart van kinder- en jongerenrechten. Sinds 2018 zijn Campus Zandpoort en Campus Stassart op weg om een School for Rights te worden. Leerkracht Chahid, van Campus Zandpoort, legt uit wat dat voor hen betekent

“Met Campus Zandpoort zijn we volop bezig om een nieuwe campus uit de grond te stampen,” legt Chahid uit, “en het leek ons interessant om te werken rond thema’s als jongerenrechten, ondernemerschap en verbondenheid. Op onze school staat ondernemerschap centraal. Dat kan je natuurlijk niet toepassen zonder de stem van de leerlingen te horen. Het School for Rights-traject past dan ook perfect binnen het verhaal van onze school.”

Kinderrechten in de school

Participatietraject Athena 3 Hofsteden

Athena 3 Hofsteden

Athena campus Drie Hofsteden in Kortrijk neemt sinds 2017 deel aan het School for Rights-traject, en besloot na analyse van de schoolcontext om onder andere in te zetten op het versterken van de participatie van leerlingen aan het schoolleven. Het kernteam stelde voorop dat leerlingen meer betrokken werden tijdens de activiteiten die op school worden georganiseerd, en ook in het schoolbeleid meer hun stem lieten horen (door bv. een versterking van de leerlingenraad).

In het schooljaar 2018-2019 gingen de leerlingen van 5 TSO een stap verder, en werden ze meegenomen in een traject dat ook hun stem laat horen in het Kortrijkse stadsbeleid.

Dit traject ‘Jong Kortrijk Spreekt’ vond plaats in samenwerking met KIYO NGO, Plan International België, de Kinderrechtencoalitie en de stad Kortrijk.
 

Meer weten

Pedagogische studiedag Kinderrechten

Sint-Lutgardis Mol

In het kader van het traject School for Right organiseerde het Sint-Lutgardis in Mol een pedagogische studiedag met als thema ‘Sint-Lutgardis, een school met talent voor jongerenrechten’. Aan deze studiedag namen een 100-tal personeelsleden deel: leerkrachten, directie en ondersteunend personeel..

Doelen van deze studiedag:

  • Kennismaking met het traject School for Rights
  • Kennismaking met kinder- en jongerenrechten
  • Nadenken over integratie van kinderrechten in de schoolcultuur:
    • in verschillende vakken/ werkgroepen/ schoolcultuur
    • eigen klaspraktijk
    • in Visie en missie school
  • Ideeën voor leerlingenparticipatie

Tijdens een introductie omtrent de vraag “Wat doet onze schoolgemeenschap om wereldwijd, nu en in de toekomst, de mensenrechten van kinderen volledig te verwezenlijken in elk aspect van het schoolleven?” werd de bestaande situatie van de school gepresenteerd, gebaseerd op een eerdere bevraging bij  leerkrachten en  directie. Daarna kregen de deelnemers de kans om in kleinere groepen via een interactieve methodiek 'Onze school' te reflecteren over de integratie van kinderrechten in de huidige schoolcultuur en de mogelijkheden voor de toekomst. In een volgende fase kregen alle leerkrachten de mogelijkheid om via een gevarieerd vormingsaanbod verdiepend te werken rond specifieke kinderrechtenthema's, gaande van leerlingenparticipatie, over gelijke onderwijskansen en werken aan open communicatie tot  Waar kan je terecht in geval van specifieke problemen. Stuk voor stuk thema's die in een echte School for Rights de nodige aandacht verdienen.

Meer info over de school