Kalender met werelddagen

6 februari: Internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking

6 februari is Internationale Dag van Nul Tolerantie voor Vrouwelijke Genitale Verminking (FGM). Wereldwijd dragen meer dan 200 miljoen vrouwen en meisjes de littekens en elke dag worden  8.000 meisjes besneden.

Deze totale of gedeeltelijke verminking van de clitoris, de kleine schaamlippen, de grote schaamlippen, soms vergezeld van de vernauwing van de vaginale opening (infibulatie) is geworteld in sociale en culturele overtuigingen. De fysieke, sociale en psychologische gevolgen zijn ernstig - en zelfs fataal - voor vrouwen. Deze realiteit treft vooral meisjes in Afrika en het Midden-Oosten, maar ook in België, waar meer dan 4.000 meisjes mogelijk gevaar lopen.

Meer info: https://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

12 februari: Internationale dag van de kindsoldaten

Op deze internationale dag van de kindsoldaten, gaat onze aandacht uit naar de 250 000 kinderen in de wereld die rechtsreeks of onrechtstreeks actief zijn in gewapende groeperingen.
Wereldwijd nemen veel kinderen nog deel aan gevechten. Dit gebeurt vooral bij niet-officiële gewapende groepen zoals het Democratisch Leger van Soedan of Boko Haram in Nigeria. Volgens de Verenigde Naties stelt het probleem zich in 23 landen.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

16 februari: Dikketruiendag

'Dikketruiendag' wordt in Vlaanderen op of rond 16 februari - de verjaardag van het Kyotoprotocol uit 2005 - gehouden. 'Dikketruiendag' roept elk jaar iedereen in Vlaanderen op om aandacht te geven aan klimaatverandering. De campagne mikt via een jaarlijks thema vooral op eenvoudige maar structurele maatregelen die het hele jaar kunnen worden toegepast. 'Dikketruiendag' focust op het onderwijs, gemeenten en bedrijven maar een ieder kan ook thuis meedoen.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

20 februari: internationale dag van de sociale rechtvaardigheid

Door de Verenigde Naties is 20 februari uitgeroepen tot 'Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid' (World Day of Social Justice). Ingesteld in 2007 om wereldwijd gelijke kansen voor iedereen te bevorderen.

Op deze dag probeert men het bewustzijn te vergroten m.b.t. werkeloosheid, sociale uitsluiting en armoede.
Meer informatie : un.org

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

4 maart: Werelddag van de strijd tegen seksuele uitbuiting

Sinds 2009 wordt de Werelddag van de strijd tegen seksuele uitbuiting op 4 maart gehouden. Het is niet echt een dag om te vieren maar meer om stil te staan bij de miljoenen vrouwen, meisjes, jonge jongens en jonge mannen die ontvoerd worden door grote internationale criminele organisaties die hen vervolgens dwingt om in de seksindustrie te gaan werken, ze als (arbeids-)slaaf verhandeld of ze dwingt tot seksuele dienstverlening in bars, hotels, kuuroorden, massagesalons en de entertainmentsector.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

8 maart: Internationale vrouwendag

Internationale Vrouwendag staat elk jaar in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

21 maart: Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Door de Verenigde Naties is 21 maart uitgeroepen tot 'Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie'.

Op 21 maart 1960 verzamelde zich in Sharpeville - een zwarte township in Oranje Vrijstaat (Zuid-Afrika) - een menigte om vreedzaam te demonstreren tegen de zogenaamde pasjeswetten. De politie opende het vuur op de menigte en schoot 69 demonstranten dood. De demonstratie werd georganiseerd door het Pan Afrikaans Congres. De pasjeswet dwong de zwarte bevolking daar te gaan wonen waar de blanke regering wilde. Gezinnen werden daardoor vaak uit elkaar gehaald. Zonder waarschuwing vooraf openden politieagenten het vuur op de demonstranten. Het werd een bloedbad: 69 mensen, onder wie 10 kinderen en 8 vrouwen, werden doodgeschoten en 180 mensen raakten gewond.
Op de schietpartij in Sharpeville volgde de proclamatie van de noodtoestand door de Zuid-Afrikaanse regering en de bekendmaking van enkele noodwetten. Op grond van de noodtoestand en deze wetten werden in een korte tijd meer dan 20.000 mensen opgepakt.

In Zuid-Afrika wordt op deze dag de Dag van de mensenrechten gevierd.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

22 maart: Wereldwaterdag

De jaarlijkse Wereldwaterdag is een internationale dag in het teken van water. In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot Wereldwaterdag uit te roepen. De lidstaten worden opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken door het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water. Jaarlijks worden er ook in België heel wat evenementen georganiseerd in het teken van water.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

7 april: Wereldgezondheidsdag

Wereldgezondheidsdag is een themadag die op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) jaarlijks op 7 april wordt gehouden. Armoede, het ontbreken van goed onderwijs, ondoelmatig gezondheidsbeleid en -zorg, zijn items die veel ziektes en problemen in de hand werken. De bedoeling van deze dag is om deze - maar zeker ook ziektes die anders in de taboe-sfeer zouden blijven hangen - bespreekbaar te maken.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

15 mei: Internationale dag van het gezin

De Internationale Dag van het Gezin, ofwel Wereld Familiedag, is door de Verenigde Naties uitgeroepen op 15 mei. Op deze Dag staan we stil bij hoe belangrijk een hechte familie is voor een goede samenleving. 

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

16 oktober: Wereldvoedseldag

Wereldvoedseldag is een dag waarop voedsel centraal staat en er wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld wordt gevraagd. De dag wordt jaarlijks gehouden op 16 oktober.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

17 oktober: Werelddag van verzet tegen extreme armoede

17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. De VN wil op die dag staten en verenigingen oproepen om armoede op de agenda te zetten en stappen te ondernemen om armoede te bestrijden. De datum verwijst naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987,  toen ze daar de Gedenksteen onthulden ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van de mensenrechten is.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

16 november: Werelddag van de verdraagzaamheid

Op deze dag tracht men aandacht te creëren rond de negatieve impact van onverdraagzaamheid en respect te tonen voor de rechten, gewoonten en overtuiging van anderen. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor vrede en vooruitgang in een steeds meer onderling verbonden wereld.  Ondanks de kleurrijke diversiteit aan verschillende culturen is wat ons bindt sterker dan wat ons scheidt. In een geglobaliseerde wereld is tolerantie de hoeksteen van duurzaam burgerschap.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

20 november: Internationale dag van de kinderrechten

De Universele dag van het kind wordt wereldwijd gevierd op 20 november. Dit is een symbolische datum want op 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd.Dit verdrag werd ondertekend door bijna alle landen in de wereld, uitgezonderd de VS. In de voorbije 30 jaar is er al veel vooruitgang geboekt, maar we hebben nog een lange weg te gaan.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

15 mei: Internationale dag van het gezin

Eind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als 'Internationale Dag van het Gezin' (International Day of Families) uitgeroepen. Een dag waarop wordt stilgestaan bij het belang van het gezin. In veel landen wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze dag. Deze dag belicht het belang van alle verzorgers in gezinnen, of het nu ouders, grootouders of broers en zussen zijn en het belang van ouderlijke opvoeding voor het welzijn van kinderen. Karaktervorming en opvoeding tot wereldburgerschap zijn hier een voorbeeld van. De nadruk ligt op het vinden van goede manieren om een evenwicht te bewerkstelligen tussen werk- en gezinsbelangen. Verder ook om ouders te ondersteunen in hun vormings- en verzorgende verantwoordelijkheden. En voor goede faciliteiten van werkgevers om werkende ouders te faciliteren evenals de werkende jeugd zelf.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

17 mei: Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

De Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie is een dag waarop lgbt-organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De dag is ook wel bekend onder de Engelse afkorting IDAHOT. De datum van 17 mei is ingegeven door het feit dat op die dag in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases. Tot dan toe stond homoseksualiteit op die lijst als psychische aandoening te boek.

Aanvankelijk ging deze dag vooral om bewustwording omtrent afkeer jegens homoseksuele mannen en lesbische vrouwen en heette dan ook International Day Against Homophobia (IDAHO). In 2009 werd Transphobia aan deze naam toegevoegd, als erkenning van zowel de verschillen als de overeenkomsten met homofobie. De afkorting veranderde toen in IDAHOT.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

1 juni: Internationale Dag van de Ouders

Sinds 2012 is 1 juni de 'Internationale Dag van de Ouders' (Global Day of Parents). De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben de 'Dag van de Ouders' ingesteld om alle ouders over de hele wereld tegelijkertijd te eren voor de onzelfzuchtige toewijding aan hun kinderen.

Ouders spelen een belangrijke rol bij het opvoeden van kinderen en dus bij de ontwikkeling van lokale gemeenschappen en samenlevingen in het algemeen.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

12 juni: Internationale dag tegen kinderarbeid

De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot de 'Werelddag tegen Kinderarbeid'. Dat betekent dat wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor werkende kinderen. 
Kinderen werken als huishoudhulp, in steengroeven en goudmijnen, in de seksindustrie, op plantages of in fabrieken. Ze kunnen hierdoor niet gewoon kind zijn en daar lijden ze lichamelijk en geestelijk onder. Kinderen die dit soort werk doen worden vaak ziek, raken soms gewond of komen. Vaak zijn ze ook slachtoffer van misbruik en uitbuiting.
Op dit moment werken er wereldwijd nog steeds ongeveer 215 miljoen kinderen. 69 miljoen daarvan gaan helemaal niet naar school. Anderen combineren werk met een beetje onderwijs.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

16 juni: Dag van het Afrikaanse kind

Op 16 juni 1976 gingen duizenden schoolkinderen in Zuid-Afrika de straat op om te protesteren tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs. Die opstand werd met harde hand neergeslagen door de regering en er vielen meer dan 100 doden. Om deze opstand te herdenken, en om Afrikaanse kinderen in het algemeen te helpen aan beter onderwijs en leefomstandigheden, heeft de Centrale Afrikaanse Unie 16 juni uitgeroepen tot de Dag Van Het Afrikaanse Kind.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

20 juni: Wereld Vluchtelingendag

In 1951 is door de Verenigde Naties het vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', waarin staat dat 'een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten'.

In dit 'Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen' staat een nadere omschrijving wie als vluchteling is te beschouwen en welke verplichtingen staten die het verdrag ondertekend hebben, op zich nemen.

Bij het 50-jarig bestaan van dit verdrag is voor het eerst, op 20 juni 2001, wereldwijd de Wereld Vluchtelingendag gehouden. Er is weliswaar veel veranderd in de laatste 50 jaar, maar de noodzaak om bescherming te geven aan vluchtelingen die dat nodig hebben blijft hoogst actueel. Deze dag wil er toe aanzetten om te blijven streven naar blijvende oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

30 juli: Internationale dag van de Vriendschap

Friendship Day. De 'Internationale Dag van de Vriendschap' (International Day of Friendship) wordt jaarlijks op 30 juli gehouden en is een initiatief van de Verenigde Naties. De dag is in het leven geroepen om de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen.

Met name in Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië is het vieren van deze dag populair. Ook bekend als International Friendship Day / Internationale Vriendschapsdag.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

19 augustus: Internationale dag van de Humanitaire Hulp

Op deze dag wordt stilgestaan bij de mensen die hun leven hebben gegeven voor de zorg van slachtoffers in rampgebieden.

De dag is toegekend door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in verband met een bombardement in 2003 van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Bagdad, Irak. Tijdens dit bombardement werden 22 mensen gedood.
 

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

21 september: Internationale dag van de Vrede

Peace Day. De 'Internationale Dag van de Vrede' (International Day of Peace) is een door de Verenigde Naties uitgeroepen jaarlijkse dag op 21 september voor aandacht voor de vrede. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid.

De 'Internationale Dag van de Vrede' werd voor het eerst vastgesteld in 1981 (resolutie 36/67), samenvallend met de openingssessie van de Algemene Vergadering, ieder jaar in september. Sinds 2001 vindt de dag jaarlijks plaats op 21 september (resolutie 55/282).
 

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

2 oktober: Werelddag voor geweldloosheid

De Internationale Dag voor Geweldloosheid werd uitgeroepen door de Verenigde Naties op de geboortedag van Mahatma Gandhi (2 oktober 1869).  k

Enkele materialen om hiermee aan de slag te gaan in je klas of op je school:

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen

11 oktober: Internationale dag van het meisje

Wereldmeisjesdag is een internationale dag met aandacht voor de positie van meisjes. De dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties. De dag werd voor het eerst gehouden op 11 oktober 2012. De dag is bedoeld om aandacht te vragen voor de kansen voor meisjes en om de bewustwording van de genderongelijkheid te vergroten, die meisjes wereldwijd ervaren vanwege hun geslacht. De ongelijkheid van meisjes ten opzichte van jongens komt voor op gebieden zoals het recht op onderwijs, voeding, wetgeving, medische zorg en bescherming tegen discriminatie, geweld tegen vrouwen en gedwongen kindhuwelijken.

Materialen om hieraan te werken in de klas of op school:

Brandweervrouwen en onthaalvaders (10-18j): Inspiratiegids om via stellingen en uitspraken verschillende genderstereotypes te ontkrachten. 

Er was eens (9-14j): Aan de hand van het verborgen camera- filmpje ‘Rotklus’ gaan de kinderen in gesprek over het thema gelijkheid tussen jongens en meisjes.

Goed beter best : Deze activiteit illustreert genderstereotypen en de manier waarop de samenleving "vrouwelijke" en "mannelijke" eigenschappen als wenselijk of onwenselijk beschouwt.

Op zoek naar inspiratie om hieraan te werken in de klas of op school? Neem een kijkje op Lesmaterialen