2019
1
BRANDWEERVROUWEN EN ONTHAALVADERS
 
De inspiratiegids Brandweervrouwen en onthaalvaders geeft de kans aan leerkrachten en begeleiders om via stellingen en uitspraken verschillende genderstereotypen te ontkrachten. Dankzij deze stellingen en bijhorend visueel materiaal gaan de deelnemers met elkaar in gesprek om zo stil te staan bij wat vaak voor waar en algemeen wordt aangenomen terwijl dit eigenlijk helemaal niet zo is.
Lesfiche - Brandweervrouwen en onthaalvaders