Identiteit

PLAN INTERNATIONAL BELGIE
Ravensteingalerij 3 B 5
1000 Brussel
Tel: 02 504 60 13
E-mail: info@planinternational.be
BTW BE86 2900 2855 0050

Algemene bestel- en leveringsvoorwaarden

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Plan International België aan eindgebruikers en dit in België. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.

De overeenkomst met Plan België

Het doen van een bestelling wordt pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail als definitief beschouwd. PLAN INTERNATIONAL BELGIE heeft steeds de mogelijkheid om contact op te nemen met de besteller om de echtheid van de doorgezonden reservatie na te gaan en de pertinentie van de bestelling. Plan International België is een geheel onafhankelijke dienstverlenende onderneming en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die zou voortvloeien uit het gebruik of het verbruik van de geleverde producten. Indien de geleverde producten schade vertonen, heeft de klant het recht om aan te tonen dat dit de verantwoordelijkheid van PLAN INTERNATIONAL BELGIE is.

Ons aanbod

Het aanbod op www.schoolforrights.be is bestemd voor educatieve doeleinden binnen schoolverband. Elk product wordt in het aanbod helder omschreven. Het is duidelijk in welke graad het educatieve materiaal gebruikt kan worden. De voornaamste eigenschappen staan bij het product.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de www.schoolforrights.be, met inbegrip van logo’s, tekeningen, data, productnamen, teksten, afbeeldingen e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Plan International België of rechthoudende derden. De klant dient ten allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Eigendomsvoorbehoud en -overdracht

Plan International België blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van verzending. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten verder te verkopen hetzij onder bestaand merk of onder een andere benaming.

Contact

De dienst Policy and Social Change van Plan International België is op werkdagen bereikbaar op het nummer 02 504 60 13.