2019
1
ER WAS EENS
 
Naar aanleiding van het verborgen camera –filmpje ‘Rotklus’ gaan de deelnemers in gesprek over het thema gelijkheid tussen jongens en meisjes. Ze herkennen stereotiepe mannelijke en vrouwelijke rollen en personages in verhalen en in het dagelijks leven en bespreken traditionele en niet-traditionele rollen