Kinder- en jongerenrechten op jouw school

Keep calm and analyse

Een School for Rights (S4R) of Kinderrechtenschool (KRS) is een school waar kinderrechten aanwezig zijn in alle domeinen van het schoolleven: schoolcultuur, -structuur, -infrastructuur, - beleid, -omgeving, in de lessen en bij het leerkrachtenteam.

Om een idee te krijgen van de kinderrechtensituatie op jouw school kan je onze enquête invullen: 

  • enquête voor het personeel 
  • enquête voor leerlingen.

Om een correcte analyse te maken, worden de vragen best door zoveel mogelijk mensen beantwoord: leerlingen, leerkrachten, directie en ondersteunend personeel. De enquête bestaat uit 2 of 3 delen en is anoniem.

  • Deel 1 van de enquête peilt naar de mate waarin kinderrechten op jouw school gerealiseerd zijn.
  • Deel 2 van de enquête gaat over het belang dat jij als lid van de schoolgemeenschap hecht aan de verschillende kinderrechten.
  • Deel 3 (NIET voor leerlingen) peilt naar de persoonlijke competenties waarover jij als lid van de schoolgemeenschap beschikt om kinderrechten mee te realiseren binnen de school.

Na het invullen van deze vragenlijst ontvang je onmiddellijk

  • Feedback over jouw persoonlijke competenties
  • Toegang tot de resultaten van deel 1 en 2 op schoolniveau 

NOOT: de persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor de verwerking van de enquêtes.

Het invullen van de volledige enquête vraagt ongeveer 15 minuten.

Zit jouw school in een trajectbegeleiding School for Rights- Kinderrechtenschool?

Je hebt meteen toegang tot de enquêtes.

Ga naar de enquête voor personeel

Ga naar de enquête voor de leerlingen 

Zit jouw school niet in een trajectbegeleiding School for Rights- Kinderrechtenschool, maar is je interesse gewekt?

Vul een demoversie van de enquête in en ontvang persoonlijke feedback.

Demo-versie voor personeel

Demo-versie voor leerlingen

Geïnteresseerd om de situatie op je school in kaart te brengen en kan je je collega’s overtuigen om hieraan mee te werken? Stuur een mail naar schoolforrights@planinternational.be om je school te laten registreren.