Het traject

kinderen op speelplaats

Een School for Rights (SO) of Kinderrechtenschool (LO) is een school waar kinderen zich bewust zijn van hun rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd. De school geeft kinderrechten een plaats in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, activiteiten. Wij verzorgen een begeleiding op maat om dit te realiseren. De coachende organisatie gaat samen met de school op zoek naar een aanpak die het best aansluit bij de eigenheid van de school:

  • Gedurende twee of drie schooljaren werk je aan een kinderrechtenklimaat op school.
  • Onder begeleiding van een coach van een van de Partners voor Kinderrechtenscholen
  • Minstens 4 contactmomenten (± 3u) per schooljaar
  • Met een representatief kernteam bestaande uit directie, leerkrachten van verschillende graden (en afdelingen)
  • Minstens 1 pedagogische studiedag staat in het teken van kinderrechten.

Scholen die het volledige traject doorlopen, kunnen het label van Kinderrechtenschool of School for Rights verwerven

Het stappenplan

De basisfase

Bij de start van het traject doen we een analyse van de beginsituatie, door een bevraging van zowel leerlingen als leerkrachten. Daarbij komen heel diverse thema's aan bod: gezondheid, duurzaamheid, participatie, gelijke behandeling en diversiteit, betrokkenheid van familie, privacy, kwaliteitsvol onderwijs, vrije tijd en cultuur. We bespreken de resultaten en bekijken samen waar jouw school goed of minder goed bezig is. Welke werkgroepen zijn er die rond specifieke kinderrechten werken (bv. gezonde voeding, duurzaamheid, milieu). Hoe ver staat de school met leerlingenparticipatie? Is er een anti-pestplan op school?  Samen werken we een aanpak uit om deze bestaande acties extra in de verf te zetten.

De verrijkingsfase

Op basis van de beginanalyse werken we samen een actieplan uit en gaan we aan de slag met kinder- en jongerenrechten op school en in de klas! De experten van Partners voor Kinderrechtenscholen reiken je tijdens de coachingsessies technieken aan om kinder- en jongerenrechten op school en in de klas in de praktijk te brengen. Je kan bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor  inspraak door je leerlingen, of een schoolfeest organiseren met ‘kinderen in het Zuiden’ als centrale thema. We sensibiliseren naast het kernteam ook regelmatig de overige collega's. Tegelijkertijd kunnen we ook in de klas meteen aan de slag met ons kant-en- klaar lesmateriaal.

De Labelfase

Na twee of drie jaar maken kinderrechten zicht- en voelbaar deel uit van je schoolcultuur. Scholen die samen met ons het hele traject doorlopen en voldoen aan de vooropgestelde criteria, krijgen een label van Kinderrechtenschool of School for Rights. Het label is een erkenning  voor de geleverde inspanningen en de behaalde resultaten, maar is vooral een stimulans om blijvend aandacht te besteden aan de rechten van kinderen en jongeren hier bij ons en op andere plaatsen in de wereld.

Partners voor School for Rights

Geïnteresseerd?

  • 02/504 60 13 

We helpen je graag verder met al je vragen!

Het traject Kinderrechtenschool of School for Rights is een initiatief van 6 organisaties, de Partners voor Kinderrechtenscholen. Het samenwerkingsverband bestaat uit Nederlandstalige en Franstalige kinderrechtenorganisaties: Djapo,  KIYO, DGDE, Plan International België en VIA Don Bosco

Meer info over de partners

Inspirerende voorbeelden lager onderwijs

Inspirerende voorbeelden secundair onderwijs