Kinderrechten als basis voor burgerschap

Kinderen in cirkel

Een stevig fundament voor rechtvaardigheid

Kinderrechten en bij uitbreiding mensenrechten zijn de fundamenten waarop onze democratie gebouwd is. Ze bieden onze kinderen en jongeren een waardenkader aan om zich te ontwikkelen tot actieve burgers die deelnemen aan de samenleving en die actief mee bouwen aan de maatschappij van morgen.

Als we kinderen laten kennismaken met hun eigen rechten – en dus ook die van anderen – leren ze van kleins af aan om deze rechten op een respectvolle manier te verdedigen (emancipatie) en om op te komen voor de rechten van anderen (empathie). Het besef dat deze rechten gelden voor alle kinderen in de wereld – kinderrechten zijn immers universeel – stimuleert kinderen en jongeren om solidair te zijn met hun leeftijdsgenoten op andere plaatsen in de wereld en te streven naar meer (globale) rechtvaardigheid.

Evenwicht tussen kennis, emotie en gedrag

De school is de perfecte oefenplaats om vaardigheden van kinderen en jongeren te stimuleren en te ontwikkelen. Dat kan op elke leeftijd en in elke onderwijsvorm, weliswaar op maat van de noden, de context en het onderwijsniveau. Essentieel daarbij is een goed evenwicht tussen hoofd, hart en handen: kennis kan niet losgekoppeld worden van sociaal-emotionele vaardigheden en gedrag.

School for Rights biedt leerkrachten in het basis-, secundair of hoger onderwijs een waaier van inspirerende, innovatieve en participatieve lesmethodieken en ideeën om meteen mee aan de slag te gaan in je eigen klas en school. Wij bieden scholen ook trajectbegeleiding om kinderrechten helemaal te integreren op school.

Onze visie op kinderrechten op school