Een tentoonstelling met een gouden randje…

24-05-2022

Het partnerschap Kinderrechtenscholen & School for Rights organiseert elk jaar een inspiratiedag voor scholen die betrokken zijn bij het project "School for Rights/Kinderrechtenscholen". Op deze dag kunnen leerkrachten elkaar ontmoeten en krijgen ze de kans om van elkaar te leren en hun acties rond kinderrechten, goede praktijken en reflecties met elkaar uit te wisselen.

Omwille van de coronacrisis werd dit jaar opnieuw voor een alternatief gekozen...

Kinderrechteneducatie met kinderen van 3 tot 6 jaar

28-04-2022

In artikel 42 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt gewezen op het belang van de verspreiding van kennis over de rechten van het kind. Kinderen, ook peuters, moeten hun rechten via verschillende communicatiemiddelen kunnen kennen en begrijpen!

Leerlingenparticipatie in het Leonardo College

25-03-2022

Dat participatie één van dé hot topics is in een Kinderrechtenschool of School for Rights staat buiten kijf. Maar hoe breng je de stem van de leerlingen precies tot bij de leerkrachten en directie? Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat ze  hen optimaal betrekken bij alle beslissingen die hen aanbelangen? Wat leeft er bij de jongeren op school? En wat vinden zij belangrijk? Met die vragen gingen we aan de slag in het Leonardo College, een secundaire school in Denderleeuw die sinds dit schooljaar op weg is om een School for Rights te worden. Voor hen is dit traject extra speciaal, want voor het eerst slaan we de handen in elkaar met de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Lees even mee in onderstaand fotoverhaal. 

2022: transformatie van het onderwijs?

02-02-2022

De COVID-19-pandemie heeft het onderwijs van miljoenen kinderen over de hele wereld ondermijnd. Veel mensen stellen zich dan ook de vraag - is het tijd voor een volledige transformatie van ons onderwijssysteem?

Neem deel aan onze conferentieweek voor kinderrechteneducatie

08-10-2021

Ter voorbereiding van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind (20/11) organiseert het partnerschap School for Rights (samengesteld uit 6 kinderrechtenorganisaties die actief zijn in België: Plan International, Unicef, Djapo, KIYO, Via Don Bosco en Echo communicatie) van 15 tot 18 november verschillende online leer- en uitwisselingsmomenten over Samen werken aan kinderrechten op school.

Het doel is om leerkrachten instrumenten en goede praktijken aan te reiken om na te denken, te werken aan en manieren te vinden om het schoolklimaat en participatie van leerlingen te verbeteren.

Graag meer weten?

De strijd tegen pesten op school

30-06-2021

Geweld en pesten op school, waaronder cyberpesten, komen veel voor en treffen een groot aantal kinderen en jongeren. Kinderrechten- en wereldburgerschapseducatie kan pesten bij leerlingen helpen te verminderen en oplossingen te vinden. 

“Kinderen durven er niet met hun ouders over te praten. Vaak is het al te laat als ouders erachter komen. Op school luisteren leraren niet altijd. Sommigen zeggen, het is niet erg, dat is het leven. We moeten de pesterijen stoppen en een school creëren waar verschillen worden gerespecteerd, een school waar kinderen en leraren luisteren, een school waar iedereen zich goed voelt. »
(Isia, 12 jaar)

Terug naar school: een absolute prioriteit!

28-04-2021

De Belgian Pediatric Covid-19 Task Force en verschillende kinderrechtenorganisaties pleiten al enkele weken, en zelfs verschillende maanden, voor een volledige heropening van de scholen, voor álle leerlingen Er bestaat geen twijfel over: scholen spelen een fundamentele rol in het leven van kinderen. Bij de gedeeltelijke of volledige sluiting van scholen, is de impact op de bio-psycho-sociale gezondheid van  kinderen en jongeren dan ook alarmerend.

Opkomen voor jongerenrechten in tijden van een pandemie

24-03-2021

3 maart vond ons eerste online inspiratiemoment plaats voor secundair onderwijs: ‘Jongerenrechten in uitdagende tijden’. We gingen aan de slag met enthousiaste leerkrachten om goede praktijken en oplossingen uit te wisselen voor de verschillende uitdagingen waar we het afgelopen jaar mee te maken kregen.

Maatschappelijke vraagstukken in jouw klas- of schoolcontext integreren

02-03-2021

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) lanceerde gisteren de website ‘Samenleving in de klas’. Op deze website vind je goede praktijken om in de klascontext om te gaan met maatschappelijke uitdagingen.

Jongeren mogen niet langer vergeten worden

28-01-2021

De krantenkoppen logen er niet om afgelopen week: de oproep om jongeren niet te vergeten in de aanpak van de coronacrisis klinkt steeds luider. De open brief van Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens, waarin ze vraagt om jongeren te beschouwen als een kwetsbare groep, lijkt ons land wakker te schudden.