Neem deel aan onze conferentieweek voor kinderrechteneducatie

08-10-2021

Ter voorbereiding van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind (20/11) organiseert het partnerschap School for Rights (samengesteld uit 6 kinderrechtenorganisaties die actief zijn in België: Plan International, Unicef, Djapo, KIYO, Via Don Bosco en Echo communicatie) van 15 tot 18 november verschillende online leer- en uitwisselingsmomenten over Samen werken aan kinderrechten op school.

Het doel is om leerkrachten instrumenten en goede praktijken aan te reiken om na te denken, te werken aan en manieren te vinden om het schoolklimaat en participatie van leerlingen te verbeteren.

Graag meer weten?

De strijd tegen pesten op school

30-06-2021

Geweld en pesten op school, waaronder cyberpesten, komen veel voor en treffen een groot aantal kinderen en jongeren. Kinderrechten- en wereldburgerschapseducatie kan pesten bij leerlingen helpen te verminderen en oplossingen te vinden. 

“Kinderen durven er niet met hun ouders over te praten. Vaak is het al te laat als ouders erachter komen. Op school luisteren leraren niet altijd. Sommigen zeggen, het is niet erg, dat is het leven. We moeten de pesterijen stoppen en een school creëren waar verschillen worden gerespecteerd, een school waar kinderen en leraren luisteren, een school waar iedereen zich goed voelt. »
(Isia, 12 jaar)

Terug naar school: een absolute prioriteit!

28-04-2021

De Belgian Pediatric Covid-19 Task Force en verschillende kinderrechtenorganisaties pleiten al enkele weken, en zelfs verschillende maanden, voor een volledige heropening van de scholen, voor álle leerlingen Er bestaat geen twijfel over: scholen spelen een fundamentele rol in het leven van kinderen. Bij de gedeeltelijke of volledige sluiting van scholen, is de impact op de bio-psycho-sociale gezondheid van  kinderen en jongeren dan ook alarmerend.

Opkomen voor jongerenrechten in tijden van een pandemie

24-03-2021

3 maart vond ons eerste online inspiratiemoment plaats voor secundair onderwijs: ‘Jongerenrechten in uitdagende tijden’. We gingen aan de slag met enthousiaste leerkrachten om goede praktijken en oplossingen uit te wisselen voor de verschillende uitdagingen waar we het afgelopen jaar mee te maken kregen.

Maatschappelijke vraagstukken in jouw klas- of schoolcontext integreren

02-03-2021

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) lanceerde gisteren de website ‘Samenleving in de klas’. Op deze website vind je goede praktijken om in de klascontext om te gaan met maatschappelijke uitdagingen.

Jongeren mogen niet langer vergeten worden

28-01-2021

De krantenkoppen logen er niet om afgelopen week: de oproep om jongeren niet te vergeten in de aanpak van de coronacrisis klinkt steeds luider. De open brief van Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens, waarin ze vraagt om jongeren te beschouwen als een kwetsbare groep, lijkt ons land wakker te schudden. 

3 mrt '21 Online inspiratiemoment kinderrechten in tijden van corona

20-01-2021

Als leerkrachten staan we tijdens de huidige coronacrisis voor enorme uitdagingen: afstandsleren, veiligheidsmaatregelen respecteren, leerlingen blijvend motiveren en betrekken bij het schoolgebeuren,… We zijn ondertussen bijna een jaar verder.

Label voor athena campus Drie Hofsteden

21-12-2020

Op 10 december ontving athena campus Drie Hofsteden het label School for Rights. De secundaire school startte in 2017 het traject en werd drie jaar lang door KIYO begeleid bij het belichten van successen van de school en identificeren en aanpakken van enkele uitdagingen. De school ontving het label uit handen van KIYO en de burgemeester van de stad Kortrijk.

Leerlingenparticipatie verhogen in de klas

21-12-2020

Hoewel er op schoolniveau vaak al een leerlingenraad bestaat, is ook de participatie van leerlingen aan het klasgebeuren cruciaal. Toch blijft dit voor leerkrachten een hele uitdaging, en hebben veel leerkrachten het er moeilijk mee om de ‘controle los te laten.’

“Begin klein, toon dat je oprecht geïnteresseerd bent in je leerlingen én houd de regie in handen”. Die succesrecepten puren Koen Defour en Vanessa Badisco (Arteveldehogeschool) uit hun onderzoek ‘Participatie in de klas’.

 

 

COVID, COVID, COVID, COVID, KINDERRECHTEN, COVID, COVID, ...wacht! zei je rechten van het kind?

19-11-2020

Het zijn uitdagende tijden voor ons allemaal, zeker ook voor jullie, leerkrachten en leerlingen. We passen ons allemaal (min of meer) aan, stellen zaken in vraag en hebben het moeilijk om niet over het C-onderwerp te praten...