Basisschool Ecole des étoiles in Luik wordt een Kinderrechtenschool

12-10-2020

Op 20 november, de verjaardag van het Internationale Kinderechtenverdrag, zal Ecole des Etoiles in Luik het label Kinderrechtenschool ontvangen. Hiermee sluiten zij officieel het kinderrechtentraject af waarmee zij twee jaar geleden van start gingen.

‘Werken aan kinderrechten op school is essentieel om het samenleven en het welzijn op school te verbeteren en om de ogen van de leerlingen te openen voor de omstandigheden van kinderen over de hele wereld', aldus Anaïs, leraar.

Ontdek hun parcours samen met ons!

Corona: nu en later, hier en wereldwijd

08-06-2020

De voorbije periode ging ons land gebukt onder het coronavirus. We werden verplicht ons leven anders in te richten en ook het onderwijs zag er helemaal anders uit. Deze situatie heeft een serieuze impact op onze jongeren achter gelaten en het is dan ook belangrijk om hierover met hen in dialoog te gaan.

Hoe omgaan met gevoelige thema's?

18-05-2020

Omgaan met gevoelige thema's is altijd een uitdaging, zeker nu ook in deze Corona tijden waar leerlingen wel echt de nood ervaren om wat te ventileren. We geven je hier graag wat tips voor. 

Vrije tijd, amusement en cultuur aan huis!

03-04-2020

Elk nadeel heeft zijn voordeel! De huidige situatie waarin we met z’n allen thuis zitten maakt ook dat er veel extra tijd vrijkomt. Tijd die we kunnen invullen zoals we zelf willen, met de dingen waarvoor we nooit eerder tijd hadden. Zij het wel binnen ons eigen huis en/ of tuin.

Een heleboel bibliotheken, musea, opera's, zangers van over de hele wereld delen via sociale media - gratis- hun werken en hun kennis. Een onderdompeling in cultuur zonder grenzen. Hieronder delen we enkele links die we hier en daar hebben kunnen ontdekken. Misschien ken jij er nog andere?

Ouders = leercoaches

02-04-2020

Naast leerkrachten nemen ouders momenteel – noodgedwongen- een groeiende verantwoordelijkheid op voor de schoolse omkadering van hun kinderen. Dit vraagt enorme aanpassingen van alle betrokkenen, zowel van de kinderen als ouders en leerkrachten. De normale rollen worden omgedraaid en enkel door goed samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat dit lukt. Daarbij kunnen we er niet zomaar van uit gaan dat elke ouder thuis makkelijk kan helpen bij het huiswerk. Niet alle ouders zijn hooggeschoold of begrijpen wat de school nu exact van hun kinderen verwacht.  Daarom is het als leerkracht zeer belangrijk om ouders tips en ideeën mee te geven om ervoor te zorgen dat deze nieuwe situatie voor iedereen draaglijk blijft.

E-learning een bron van inspiratie

02-04-2020

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ook in tijden van crisis moeten we blijvend investeren in kwaliteitsvol onderwijs. Een regelmatige opvolging van de leersituatie van de leerlingen is dus nodig. Kinderen en jongeren taken geven is belangrijk, zij mogen en moeten geprikkeld blijven en leerstof herhalen, ook in coronatijden. Veel scholen en leerkrachten proberen daar ook voor te zorgen. Soms door gewoon de opdracht te geven een nieuw hoofdstuk uit een handboek te lezen (preteaching), via digitale spreekuren, onlinelessen of youtube-filmpjes. Maar opgelet: niet elke scholier heeft thuis de ruimte om rustig te kunnen werken of beschikt over een laptop en internet.

Let’s be realistic but try and stay positive

02-04-2020

In tijden van crisis zorgt het onderbreken van de schoolse activiteiten en de onduidelijkheid over de herneming van de lessen voor extra bezorgdheid bij kinderen en jongeren. Zowel ouders als kinderen staan onder druk, zijn bang voor wat er komen zal. Vaak zitten ze met (te) veel mensen op een kleine oppervlakte of hebben ze net heel weinig mensen om zich heen. Dit leidt tot stress en soms tot moeilijke momenten in de thuissituatie, die kunnen escaleren indien niet tijdig wordt ingegrepen. Als leerkracht kan je hier een belangrijke rol spelen door oog te hebben voor het psychosociaal welbevinden van de kinderen en jongeren in je klas.

Februari – Recht op bescherming

12-02-2020

“Volwassenen moeten ervoor zorgen dat we veilig zijn. Zij moeten ons beschermen.” 

Kinderen hebben recht op bescherming. Ook voor kinderen die geen familie meer hebben, moet er gezorgd worden. Kinderen moeten beschermd worden tegen uitbuiting en kinderarbeid. Kinderen zouden nooit bij oorlog mogen betrokken worden. Een kind mag niet zomaar opgesloten worden. Een kind mag niet uitgehuwelijkt, misbruikt of gediscrimineerd worden. Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend. En toch…

Er is nog heel wat werk aan de winkel om kinderen wereldwijd te beschermen! Ontdek hier hoe je deze thema’s in de klas bespreekbaar kan maken.

Internationale dag van het recht op onderwijs

16-01-2020

24 januari is het Internationale Dag van het recht op onderwijs.

Sinds de start van het nieuwe millennium is er al veel gedaan om alle kinderen ter wereld naar de schoolbanken te krijgen en dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Vandaag gaan 91% van alle kinderen ter wereld naar de lagere school. Zeker goed nieuws dus!

En toch moeten er een paar kanttekeningen gemaakt worden...

Action4Rights - Aanwakkeren van positief engagement in de samenleving

19-12-2019

Wereldburgerschapseducatie. Er bestaan heel wat definities voor dit mooie woord, maar hoe zet je het om in praktijk? Onze partnerorganisatie KIYO lanceerde hiervoor het project Action4Rights waarbij jongeren worden ondersteund om zelf rechtenschendingen uit hun omgeving te identificeren en sociale acties op te zetten om deze aan te pakken. Tegelijkertijd met de jongeren uit België volgen ook jongeren uit Brazilië een parallel traject en inspireren elkaar om acties te ondernemen.