De COVID-19-pandemie heeft het onderwijs van miljoenen kinderen over de hele wereld ondermijnd. Veel mensen stellen zich dan ook de vraag of het tijd is voor een volledige transformatie van ons onderwijssysteem. Sommigen pleiten voor 100% afstandsonderwijs, anderen benadrukken de nadelen ervan of geven de voorkeur aan een hybride systeem: het onderwijssysteem is onderwerp van discussie.

Hoe dan ook, ongeacht het onderwijssysteem, één ding is zeker: ieder kind ter wereld moet kunnen blijven genieten van kwaliteitsvol onderwijs zonder onderbrekingen én van ondersteuning aangepast aan hun noden. Om dit te doen moet het onderwijs zich openstellen ​​voor de wereldwijde veranderingen én ervoor zorgen dat de grote ongelijkheden die nog steeds sterk in onze samenlevingen en het onderwijs aanwezig zijn, worden bestreden. Dit alles zonder de cruciale rol van leerkrachten te vergeten: zij vormen de kern van de vernieuwing. UNESCO onderstreept dat het essentieel is leerkrachten meer waardering en meer professionele ondersteuning te bieden zodat ze hun educatieve missies kunnen uitvoeren.

In het nieuw globaal rapport over de toekomst van het onderwijs, getiteld ‘Reimagining our futures together - a new social contract for education’, geeft UNESCO aan dat ondanks alle maatregelen die genomen zijn op het niveau van scholen, leerkrachten en het schoolsysteem in het algemeen, verandering ook gepaard gaat met ‘politieke en maatschappelijke verandering die leidt tot de versterking van de publieke functies van het onderwijs als een gedeeld initiatief, waarvoor een brede beweging nodig is die regeringen, het maatschappelijk middenveld, opvoeders, studenten en jongeren samenbrengt om onze collectieve intelligentie te mobiliseren en onze toekomst samen te heroverwegen, gebaseerd op daden van moed, creativiteit, zorg en weerstand die zaden van hoop planten’.