In artikel 42 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt gewezen op het belang van de verspreiding van kennis over de rechten van het kind. Het stelt ook dat het van essentieel belang is dat “de Staten die partij zijn, [zich ertoe] verbinden  [...] de beginselen en de bepalingen van dit Verdrag op passende en doeltreffende wijze algemeen bekend te maken, zowel aan volwassenen als aan kinderen. Toegepast op de vroege kinderjaren betekent dit dat ook jonge kinderen (3-6 jaar) het recht hebben hun rechten te kennen op een manier die aangepast is aan hun leeftijd en hun fysieke, mentale en emotionele vermogens.

In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om voor deze leeftijdsgroep educatieve initiatieven op het gebied van kinderrechten te creëren. Zowel in Europa als in andere delen van de wereld worden dergelijke projecten voor de vroege kinderjaren slechts zelden uitgevoerd.

Het is nu meer dan ooit tijd om kleine kinderen te leren over hun rechten! In Noorwegen bijvoorbeeld heeft UNICEF een reeks van 15 kaarten over kinderrechten en een handleiding voor professionals in de kinderopvang opgesteld. Op elke kaart staat een bepaald recht centraal: het recht om te eten, naar school te gaan, een mening te uiten, beschermd te worden tegen geweld, enz. Op de ene kant van de kaart staat een lijst van kinderrechten. Aan de ene kant van de kaart staat een foto en enkele vragen en suggesties om een discussie op gang te brengen. Het verdict? Dit spel is zeer populair en wordt vooral veel gebruikt!

En in België? Het werk begint langzaamaan vorm te krijgen. Onlangs publiceerde kinderrechtenscholenpartner UNICEF België een video "We hebben allemaal rechten!" om kinderen van 3 tot 6 jaar kennis te laten maken met het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Volg Viz, Leepa en hun huisdier Zooko in een dynamisch en kleurrijk verhaal en in hun zoektocht naar de rechten van het kind! 

Ontdek de video hier: https://www.youtube.com/watch?v=ZbJnSQU8k6c [CVC1] [CB2] 

Wordt vervolgd!