Maatschappelijke vraagstukken in jouw klas- of schoolcontext integreren

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) lanceerde gisteren de website ‘Samenleving in de klas’. Op deze website vind je goede praktijken om in de klascontext om te gaan met maatschappelijke uitdagingen. Je vindt er voorbeelden die passen bij je eigen schoolcontext en je kan inspiratie opdoen om verbanden te leggen tussen diverse maatschappelijke thema’s.

In 2015 richtte de VLOR de commissie Onderwijs en Samenleving op om te debatteren over de maatschappelijke verwachtingen waar het onderwijs mee te maken krijgt. Er wordt vaak naar scholen gekeken om een antwoord te bieden op de verschillende maatschappelijke problemen waar we in de 21e  eeuw mee te maken krijgen. Die verwachtingen veranderen voortdurend en zijn afhankelijk van actualiteit, lokale context en schoolcontext. De VLOR ziet de school “als een oefenplaats waar nieuwe generaties kunnen werken aan de vernieuwing van de samenleving”. Het is echter belangrijk dat een school ook een plek blijft waar leerlingen zich goed en veilig voelen.

Het is dus niet altijd gemakkelijk om in te spelen op die maatschappelijke vragen en daarom geeft de Vlaamse Onderwijsraad inspiratie. Van een filosofische dialoog over een actueel thema naar keuze of buitenlesactiviteiten tot een scholenband waarbij duurzame mobiliteit centraal staat, je vindt het allemaal terug op www.samenlevingindeklas.be. Neem een kijkje op de website en breng ook de samenleving tot bij jou in de klas.

Krijg je er dan nog niet genoeg van, snuiter dan zeker ook eens rond op onze website. Je vindt hier allerlei kant-en-klaar lesmateriaal rond diverse thema’s en voor verschillende doelgroepen.