Terug naar school: een absolute prioriteit!

De Belgian Pediatric Covid-19 Task Force en verschillende kinderrechtenorganisaties pleiten al enkele weken, en zelfs verschillende maanden, voor een volledige heropening van de scholen, voor álle leerlingen Er bestaat geen twijfel over: scholen spelen een fundamentele rol in het leven van kinderen. Bij de gedeeltelijke of volledige sluiting van scholen, is de impact op de bio-psycho-sociale gezondheid van  kinderen en jongeren dan ook alarmerend.

Dit onderwerp staat centraal in de debatten over de aanpak van de huidige pandemie en de volledige heropening van scholen moet dan ook een absolute prioriteit zijn bij het nemen van beslissingen. Nog meer studies aanvoeren over de negatieve effecten en de aanzienlijke schade die de sluiting van de scholen heeft en aanricht op de algemene gezondheid van kinderen, is niet meer nodig. Het staat duidelijk vast: zelfs na de gezondheidscrisis zullen kinderen en jongeren op middellange en lange termijn nog steeds last hebben van ernstige gevolgen.

Deze schadelijke gevolgen omvatten volgens pediaters en  gezondheidswerkers onder meer 'apathie, prikkelbaarheid, eenzaamheid, verlies van interesse en motivatie, maar ook academische stress die verband houdt met vereiste prestaties (onderzoeken door Sciensano, het Kinderrechtencommissariaat, verenigingen van Franstalige en Nederlandstalige studenten en verschillende universiteiten). Onze gezondheidsdiensten worden overweldigd door zorgwekkende problemen onder jongeren: zelfmoordpogingen en automutilatie, anorexia nervosa, depressie, ernstige angst, huiselijk geweld, zwaarlijvigheid, gevaarlijke gedragsstoornissen, overmatige blootstelling aan schermen en schadelijke content, cyberstalking, sexting.

Lees hier meer: https://www.unicef.be/nl/news/belgian-pediatric-covid-19-task-force-laat-alle-kinderen-zo-snel-mogelijk-voltijds-terug-naar-school?fromList=news

Op een vergadering  met de onderwijssector van woensdag 28 april, verklaarde minister Ben Weyts het volgende: “Leerkrachten hebben het beste gemaakt van het afstandsonderwijs, maar niets kan het contactonderwijs helemaal vervangen. De situatie weegt na al die maanden mentaal op veel leerlingen en leerkrachten."

De volledige heropening van scholen voor álle leerlingen zal een cruciale rol spelen in de strijd tegen het uitvallen van kinderen en jongeren, tegen hun wanhoop en de achteruitgang van hun gezondheid. De school wordt beschouwd als een veilige omgeving, als een instelling die het psychologische, sociale en fysieke welzijn van haar studenten verzekert. En dus kunnen scholen deze kinderen en jongeren weer op de been krijgen. Om de best mogelijke omstandigheden te creëren om terug naar school te gaan, is het van essentieel belang dat scholen ondersteund worden om evenveel aandacht te besteden aan academische voortuitgang als aan het welzijn van hun studenten. Op het einde van het schooljaar zullen scholen een balans moeten vinden zodat kinderen en jongeren zich niet onder druk gezet voelen tijdens de examenperiode.  Laten we gaan voor een echte heroriëntatie op kinderen en jongeren! Waarom bijvoorbeeld geen discussiegroepen of zelfs een culturele activiteit met hen organiseren?