Via dit rollenspel ontdekken leerlingen wat de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat voor jongeren doet. Ze krijgen een breed en genuanceerd antwoord op vragen waar ze niet zelden ook zelf mee geconfronteerd worden. Serieus ?!? behandelt 5 cases. 1 jongere uit de groep neemt per voorgestelde case de centrale rol op en schetst kort zijn persoonlijke (crisis -) situatie. Andere leerlingen vertolken de stem vanuit het netwerk rond de jongere. (ouder, broer, straathoekwerker,...) Zij geven hun vaak goedbedoelde raad, die net zoals in de realiteit, niet altijd het beoogde effect genereert of naar een oplossing leidt. 

Fiche Serieus
Serieus Rollenspel