In deze tijden van crisis krijgen ouders naast hun rol als ouder, thuiswerkende werknemer, partner ook de rol van leercoach van hun eigen kinderen toegewezen.  Het kost tijd om gewend te raken aan deze nieuwe situatie en aan deze nieuwe rollen. Dit geldt voor kinderen, ouders én leerkrachten. Neem de tijd om dit met elkaar uit te vinden en help elkaar daarbij. Zeg elkaar ook dat het nieuw is en iedereen moet leren hoe dit het beste kan. Blijf vriendelijk en geduldig tegenover elkaar en geef elkaar tips over hoe het morgen nóg beter kan. Thuis leren moet vooral ook leuk zijn, zodat het voor kinderen, jongeren en ouders vol te houden is. Als ouder is het belangrijk om het ontspannen te houden en de druk niet te hoog op te voeren.  Je kunt schoolwerk over de dag verdelen en afwisselen met ontspanning, eet- of drinkmomenten en buiten spelen. Wanneer kinderen afdwalen, onrustig worden of juist hangerig, kan dat een goed moment zijn om een andere activiteit te gaan doen. Een vast ritme helpt iedereen daarbij. Een nieuwe relatie tussen ouder en kind -als leerkracht en leerling- kan spanning of frictie opleveren. Wees je bewust van de veranderende relatie en dat dit voor iedereen wennen is. Ouders zijn in de meeste gevallen niet getraind als thuisonderwijzer én moeten dit combineren met hun werk. Als het een dag niet lukt, dan lukt het niet. Zoek dan samen ontspanning in andere activiteiten. Het sleutelwoord om ons in deze situatie te helpen is Structuur. Hoe je dat doet en hoe je dit volhoudt kan je hier lezen. Ideeën voor offline werken met kleuters en lagere school kinderen vind je hier. Meer tips voor een goede verdeling van  Schermtijd in tijden van corona.