Luisterend oor

Door de huidige crisissituatie en de quarantaine - maatregelen die de overheid genomen heeft om hier zo snel mogelijk uit te geraken, nemen de spanningen binnen veel gezinnen toe. Het aantal meldingen van ruzies, huiselijk geweld en seksueel misbruik zien we momenteel wereldwijd toenemen. Naast kennisoverdracht is het welbevinden van leerlingen een van de belangrijkste opdrachten van ons onderwijs. In deze voor vele kinderen en jongeren vreemde tijden vragen we jullie als leerkracht dan ook om een oogje in het zeil te houden. “De coronacrisis doet wat met ons brein. Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven, er wordt massaal getelewerkt en mensen met kinderen moeten dat nog combineren met hun gezin, er is de angst voor het virus zelf. Dat brengt allemaal stress met zich mee.” (Peter Adriaensen- psychiater).

hulplijnen

Hulplijnen voor jongeren

Het is heel goed mogelijk dat je als leerkracht op dit moment de enige (digitale) link met de buitenwereld bent voor veel kinderen en jongeren. Maak van deze mogelijkheid gebruik om hen in de eerste plaats een perspectief te bieden en hen te wijzen op de tijdelijkheid van deze situatie "We moeten elkaar goed voor ogen houden dat dit tijdelijk is. Er wordt veel te vaak gepraat alsof het nooit meer terugkomt, alsof alles verandert. Jongeren hebben het nodig dat we tegen hen zeggen.” (Peter Adriaenssens). Probeer tijdens de contactmomenten die je hebt met hen ook te polsen naar hun persoonlijke situatie en hun welbevinden, zowel op emotioneel als fysiek vlak. En verwijs kinderen en jongeren die het- door de precaire omstandigheden waarin ze soms leven- toch moeilijk krijgen door naar gespecialiseerde hulp.

In Vlaanderen zijn er diverse mogelijkheden zoals Tele-Onthaal via het nummer 106 of via de website, Awel, op het nummer 102 of via de chat- of mailfunctie , de jongeren advies centra, de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat, de hulplijn 1712 of Nupraatikerover, een digitaal platform