Intensief traject

Athena campus Drie Hofsteden zette drie jaar lang actief in op het realiseren van de rechten van de leerlingen. Een kernteam van een achttal leerkrachten kwam 4 keer per jaar samen om goede prakijken in het licht te zetten en nieuwe uitdagingen te formuleren. Zij werden hierin ondersteund door de GOK-coördinator en een coach van KIYO. Het traject leverde niet alleen nieuwe initiatieven op, maar wilde ook bestaande projecten via het rechtenkader met elkaar in verbinding brengen. Dit liep niet altijd van een leien dakje, en voornamelijk het hele lerarenkorps meenemen in dit verhaal bleek niet evident.

 

Focus op participatie

Na een grondig analyse van de schoolcontext bleek dat het kernteam wilde inzetten op het verhogen van de participatie van de leerlingen. Hiertoe werden verschillende initiatieven genomen, met onder andere de oprichting van een meer informele leerlingenraad, waarbij klasafgevaardigden vragen uit de klas bundelden en zo naar een hoger niveau brachten. Ook tijdens het traject Jong Kortrijk Spreekt werd ingezet op de participatie van de leerlingen, deze keer aan het stadsbeleid.

Tijdens drie sessies op de school vergeleken de leerlingen het Kortrijkse kind- en jongerenbeleid met hun eigen beleving van de stad en identificeerden ze vijf thema’s waarrond ze actiepunten wilden formuleren. In een latere fase sloten ook andere scholen aan en werden tijdens een evenement in 2019 aanbevelingen voorgelegd aan schepenen van de stad Kortrijk.

Labeluitreiking tijdens een persconferentie met video

Athena campus Drie Hofsteden organiseerde verder nog een projectweek rond de thema’s diversiteit en gezondheid, en ook nadien bleef de focus liggen op ‘gezond leven’. De school communiceerde actief rond de verschillende rechten. Meertaligheid van de leerlingen werd als positieve troef uitgespeeld, en hierover werd een filmpje in ’41 talen’ verspreid. 

Omwille van deze en vele andere initiatieven werd op 10 december 2020 aan de school het label uitgereikt. Normaal zou hier een feestelijke gebeurtenis aan voorafgaan, maar de coronacrisis stak hier een stokje voor. Toch werd een heel leuke video opgenomen, om het belang van dit label te belichten.

Het label beloont de eerdere inspanningen van de school, maar bevestigt ook het engagement van de school om de rechten van haar leerlingen te blijven realiseren. 

Een welverdiend applaus voor de hele school en proficiat namens alle partners van School for Rights!

Link naar de video: https://fb.watch/2wqCjsYx5O/