2019
2
SCHATTENJACHT 
 
Kinderrechtentekeningen zijn verstopt in het lokaal. Deelnemers gaan op zoek naar de rechten en maken zo kennis met het Kinderrechtenverdrag. Dit zoekspelletje is een snelle manier om het Verdrag inzake de Rechten van het Kind in te leiden. Het is nuttig deze activiteit te gebruiken bij de eerste lessen over kinderrechten

 

Lesfiche - Schattenjacht