Een educatief pakket om jongeren te informeren over de betekenis van seksuele intimidatie en de gevolgen die dat heeft voor meisjes en jonge vrouwen zowel op korte als op langere termijn.  
We leren jongeren kritisch denken over wat seksueel grensoverschrijdend gedrag precies is. Ze beseffen dat seksuele intimidatie, vooral in de openbare ruimte, het vaakst gericht is tegen vrouwen en meisjes, en soms ook tegen mannen en jongens. Seksuele intimidatie is altijd een schending  van rechten (van meisjes). Iedereen heeft recht op een geweldloos leven in elke omgeving: binnen het gezin, de gemeenschap en op school.  Samen gaan we op zoek naar manieren om om te  gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zowel  vanuit het standpunt van het slachtoffer als van dat als getuige. Actie is mogelijk en nodig!

Ontdek ook onze Bystander dance challenge en Dans mee tegen seksuele intimidatie!

Pedagogisch dossier Over de lijn- omstaanders in actie
Korte presentatie Bystander challenge