2019
24 + 16 + 1
MET LOU EN LENA NAAR VIETNAM 3DE GRAAD LAGER ONDERWIJS

 

Het vertrekpunt van het lespakket ‘Kinderen in Vietnam’ voor de derde graad is een project van Plan International België rond participatie van kinderen in Vietnam, de ‘Young Media Clubs’. In deze clubs leren kinderen hun mening geven over kinderrechten en andere thema’s. Deze mening delen ze met andere kinderen via zelfgemaakte krantjes en radioprogramma’s.
De bedoeling van het lespakket is dat de leerlingen in hun wereldkrant informatie over Vietnam en kinderrechten kunnen terugvinden en daarna zelf een krant gaan maken over wat ze geleerd hebben.
Gebruik de lesmap in combinatie met het leerlingenboekje ‘Mijn wereldkrant: Kinderen in Vietnam’.
Lesmap voor de leerkracht - Met Lou en Lena naar Vietnam 3de graad
Leerlingenboekje - Met Lou en Lena naar Vietnam 3de graad
Lesfiche - Met Lou en Lena naar Vietnam 3e graad