PEDAGOGISCH DOSSIER/ MEISJE OF JONGEN: IEDEREEN GELIJK

Met dit educatief pakket willen we jongeren informeren over de ongelijkheid tussen jongens en meisjes en hen laten nadenken over de gevolgen hiervan. De onderliggende boodschap is positief: verandering is absoluut mogelijk. En die verandering kunnen jongeren zélf in de steigers zetten. We kunnen jongeren helpen om kritisch te leren denken, zodat ze een eigen opinie ontwikkelen over de genderproblematiek, o.a. via voldoende gefundeerde informatie. Samen willen we oplossingen bedenken om deze stereotypen te doorbreken, bijvoorbeeld via het inzetten van rolmodellen. Deze activiteiten zijn een eerste, cruciale stap op weg naar gelijkheid tussen meisjes en jongens. De klas is een ideale setting om deze uitdaging aan te gaan!

Pedagogisch dossier