2019
17 + 13 + 1
LESPAKKET: KINDERRECHTEN 3E GRAAD LAGER ONDERWIJS
 
De lesmap bevat vier verschillende lesboekjes over het internationale Kinderrechtenverdrag. Elk boekje handelt over een ander thema: het recht op leven, ontwikkeling, bescherming en participatie. De lesmap voor de leerkracht beschrijft hoe je ’t in de les op een leuke en makkelijke manier over kinderrechten kan hebben.

Deze lesmap kan gebruikt worden in combinatie met de lesmap ‘Mijn Wereldkrant: de Kinderrechten’.

 

Lesmap voor de leerkracht - Kinderrechten 3de graad
Leerlingenboekje - Kinderrechten 3de graad
Lesfiche - Kinderrechten 3e graad