2019
19 + 9
LESPAKKET: KINDERRECHTEN 1STE GRAAD LAGER ONDERWIJS
 
De lesmap bevat vier verschillende lesboekjes over het internationale Kinderrechtenverdrag. Elk boekje handelt over een ander thema: het recht op leven, ontwikkeling, bescherming en participatie. De lesmap voor de leerkracht beschrijft hoe je ’t in de les op een leuke en makkelijke manier over kinderrechten kan hebben. 
Deze lesmap kan gebruikt worden in combinatie met de lesmap ‘Mijn Wereldkrant: de Kinderrechten’

Deze kant-en-klare lesmap wil leerlingen van de 1e graad basisonderwijs aanzetten om na te denken over de verschillende aspecten van het internationale Kinderrechtenverdrag. Dat doen we via leuke opdrachten en rollenspellen

 

 

Lesmap voor de leerkracht - Kinderrechten 1ste graad
Leerlingenboekje - Kinderrechten 1ste graad
Lesfiche - Kinderrechten 1ste graad