212
KREKELBOEK 
Met dit ideeënboek kan je meteen aan de slag om aan kinderrechteneducatie te werken in de basisschool.
Een algemeen kader en achtergrondinformatie geven aan kinderen over kinderrechten. Bijbrengen van belangrijke houdingen en waarden van kinderrechteneducatie (en hoe je dit kan aanpakken op school of in de klas). Ideeën aanreiken om bestaande thema's te verrijken vanuit kinderrechteneducatie (bv. water, spelen, school, lichaam) voor kleuter -en lager onderwijs.
Krekelboek- Lesfiche
Krekelboek, Ideeënboek voor kinderrechteneducatie in het BO