2019
3

Kinderrechten Tekeningen en Titels 10 tot 14 jaar (4-op-A4)

Om didactische redenen worden de kinderrechten vaak samengevat en visueel voorgesteld.
UNICEF België ontwikkelde in samenwerking met Vormen vzw een eenvoudige voorstelling van het IVRK in 12 afbeeldingen.

  • recht op een gelijke behandeling                                    recht op een goed leven
  • recht om samen te komen met anderen                         recht op een eigen mening en inspraak 
  • recht op familie                                                                recht om iemand te zijn
  • recht op privacy                                                               recht op goed onderwijs en informatie
  • recht op spel, rust en cultuur                               
  • recht op een gezin                                  
  • recht op gezondheidszorg   
  • recht op verantwoordelijkheid van ouders en overheid   
Tekeningen + Titels
Tekeningen
Titels
Tekeningen + titels en info