2019
5
KINDERFABRIEK
 
De deelnemers spelen en leven zich in in de verschillende rollen van de 'kinderfabriek'. Tijdens een nabespreking gaan we in op hun ervaringen, gevoelens en gedachten met betrekking tot specifieke thema’s  als veiligheid, recht op bescherming en kinderarbeid.
Lesfiche - Kinderfabriek