2019
2
KIJK NAAR MIJ
 
De deelnemers werken in koppels en maken een grote tekening van elkaar. Hierin proberen zij de identiteit van de ander zo goed mogelijk te weerspiegelen. In de nabespreking reflecteren we over eigen mening en inspraak, identiteit en hoe we deze activiteit ervaren hebben.
Lesfiche - Kijk naar mij