2019
1
KIDSWEBISTE: GELIJKE KANSEN/EQUITY
 
De ‘UNICEF Kids’ - website reikt kinderen en jongeren een volledig platform aan over het thema ’Equity’ (gelijke kansen), met filmpjes, een infografiek, een quiz, een spel.
Lesfiche - Kidswebsite: Gelijke kansen/Equity