2019
1
IK EN JIJ EN WIJ EN ZIJ
 
Kinderen ervaren wat het is om een beperking te hebben en krijgen inzicht in de betekenis en het belang van het recht op aangepaste verzorging. Aan de hand van het verborgen camera filmpje ‘Candid - Rolstoel’ reflecteren de kinderen over hun eigen houding ten aanzien van inclusie en uitsluiting