Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

De rechten van het Kind werden voor het eerst in een officiële tekst neergeschreven op 20 november 1989. België en bijna alle andere landen in de wereld erkenden het verdrag, dat geïnspireerd werd op de Universele verklaring van de rechten van de Mens (uit 1948) en de Verklaring van de rechten van het kind (uit 1959). De Verenigde Staten is het enige land dat het historische verdrag niet heeft erkend. De tekst bundelt een aantal regels die iedereen zou moeten respecteren, waar ook in de wereld: ouders, kinderen, leerkrachten, overheden. Het is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de rechten van kinderen.

Het verdrag beschouwt de rechten van het kind als een geheel. Alle kinderrechten zijn van even groot belang, en ze zijn onderling afhankelijk. Het recht om mee te beslissen over hun leven, wordt in het Kinderrechtenverdrag geïntroduceerd. 

het IVRK (officiële tekst)