2019
5
FAMILIEKWESTIES
 
Aan de hand van deze activiteit leren de deelnemers op speelse wijze hoe om te gaan met diversiteit. Ze leren elkaar beter kennen en begrijpen. Ze maken kennis met de  verschillende of net dezelfde gewoontes en gebruiken die in verschillende families gangbaar zijn.
Lesfiche - Familiekwesties