2018
18
DVD EN LESPAKKET OVER KINDHUWELIJKEN
 
Via de Difret-lesmap voor de 3e graad van het secundair onderwijs maken de deelnemers kennis met het leven van Hirut, een 14-jarig meisje in Ethiopië. Het levensverhaal van het meisje biedt een unieke kijk op de diepgewortelde tradities op het platteland, inclusief de ongelijkheid tussen jongens en meisjes.
Via dit verhaal zetten we de deelnemers aan tot kritisch denken over maatschappelijke problemen, met een open blik op de wereld en aandacht voor (de oorzaken van) vooroordelen.
Lesmap Difret - 3de graad secundair
Lesfiche - Lespakket over kinderhuwelijken 'Difret' 3de graad secundair