Ik - Jij - Wij

Empathie, emancipatie en solidariteit: het ‘ik-jij-wij’

Wanneer kinderen opgroeien in een klimaat van wederzijds respect, ervaren ze aan den lijve wat kinderrechten zijn en wennen ze aan het gedrag en de vaardigheden die ermee gepaard gaan. Ze krijgen zo de beste kansen om hun rechten te leren kennen, te appreciëren en te leven volgens hun overtuigingen. 

De situatie en de ervaring van de leerlingen vormen een ideaal startpunt om hun overtuiging op te bouwen. Iedereen is ‘drager’ van rechten: 

  • Ik, als persoon, ik heb rechten en kan hiervoor opkomen (emancipatie) 

  • Jij, ook als persoon, jij hebt rechten en ik moet jouw rechten mee realiseren (empathie) 

  • Samen kunnen we reageren als kinderrechten niet gerespecteerd worden, want wij hebben rechten (solidariteit) 

Investeren - Respecteren - Opkomen

Drie basisacties voor kinderrechten 

Door kinderen te onderwijzen over kinderrechten, begeleid je hen bij het ontwikkelen van waarden, gedrag en vaardigheden die ze nodig hebben om hun rechten te verdedigen en om te zetten in de praktijk. Help hen samenwerken, hun verantwoordelijkheden opnemen, zich verdedigen, diversiteit verwelkomen, verschillen respecteren, solidariteit tonen …  

Om kinderrechten succesvol toe te passen, stellen de Partners voor Kinderrechtenscholen drie basisvoorwaarden voor: 

  1. Respecteren 

Zelf de rechten van het kind toepassen én respecteren.  

  1. Beschermen 

Zorgen dat ook anderen kinderrechten respecteren en toepassen. 

  1. Realiseren 

Initiatieven op poten zetten en middelen voorzien om kinderrechten te promoten zodat alle kinderen van hun rechten kunnen genieten.