Hoofd - Hart - Handen

Educatie over kinderrechten biedt kinderen de mogelijkheid om waarden, gedrag en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun rechten te verdedigen en in de praktijk om te zetten. Help hen samenwerken, hun verantwoordelijkheden opnemen, zich verdedigen, diversiteit verwelkomen, verschillen respecteren, zich engageren, solidariteit tonen … 

Om de waarden en vaardigheden rond kinderrechten handig voor te stellen hanteren we bij Schools for Rights een eenvoudige kapstok: kinderrechten in het hart, in de handen en in het hoofd. 

  • Kinderrechten in het hoofd  

Wanneer kinderen de kinderrechten kennen en begrijpen wat ze betekenen en waarom ze zo van belang zijn, dan zitten ze in het hoofd.  

  • Kinderrechten in handen 

Wanneer kinderen actief helpen om kinderrechten in hun omgeving te realiseren en te zorgen dat de rechten ook gerespecteerd worden, dan hebben ze hun kinderrechten in handen. 

  • Kinderrechten in het hart 

Wanneer kinderen ervan overtuigd zijn dat het realiseren van kinderrechten ervoor zorgt dat iedereen er beter van wordt, dan zitten de kinderrechten in het hart. 

Respecteren - Investeren - Opkomen

Door kinderen te onderwijzen over kinderrechten, begeleid je hen bij het ontwikkelen van waarden, gedrag en vaardigheden die ze nodig hebben om hun rechten te verdedigen en om te zetten in de praktijk. Help hen samenwerken, hun verantwoordelijkheden opnemen, zich verdedigen, diversiteit verwelkomen, verschillen respecteren, solidariteit tonen …

Om kinderrechten succesvol toe te passen, stellen de Partners voor Kinderrechtenscholen drie basisvoorwaarden voor:

  1. Respecteren

Vanuit je eigen rol binnen onderwijs weet je welke rechten kinderen en jongeren hebben. Je respecteert en past deze rechten zelf toe in je dagelijkse klaspraktijk en je omgang met leerlingen in de school.

  1. Investeren 

Vanuit je eigen rol binnen onderwijs probeer je er mee voor te zorgen dat ook anderen de rechten van kinderen en jongeren binnen de school en daarbuiten respecteren en toepassen.

  1. Opkomen 

Vanuit je eigen rol binnen onderwijs zet je initiatieven op poten of werk je mee aan initiatieven die manieren voorzien om kinderrechten te promoten. Met als doel ervoor te zorgen dat alle kinderen van hun rechten kunnen genieten. Zowel binnen de school als daarbuiten.

Mondiale solidariteit

Bouwen aan mondiale solidariteit 

Ondanks het kinderrechtenverdrag blijft de situatie van kinderen overal in meer of mindere mate zorgwekkend. Ook België maakt zich zorgen. Overal in de wereld, zowel in het westen als in het Zuiden, stellen we inbreuken vast op de rechten van kinderen. Zorg in je lessen voor voldoende nuance, zodat kinderen niet bevooroordeeld naar bepaalde landen kijken. 

Om kinderrechten ten volle te realiseren, is internationale samenwerking nodig. Wanneer je als leerkracht het universele karakter van kinderrechten integreert in je lessen, draag je rechtstreeks bij aan internationale solidariteit.  

Vanuit noord-zuid-perspectief zorgt kinderrechteneducatie ervoor dat: 

  • Kinderen op de hoogte zijn van hun rechten en die van kinderen in andere landen. 

  • Leerlingen begrijpen dat de verantwoordelijkheden en de rechten van kinderen universeel zijn en over de hele wereld gelden. 

  • Leerlingen engagement aangaan op vlak van kinderrechten hier, maar ook in andere landen. 

  • Internationale solidariteit gestimuleerd wordt.