Jong Kortrijk Spreekt

Pennenzak - brochure
Jong Kortrijk spreekt

Op 10 mei 2019 kwamen een zestigtal jongeren uit Kortrijk samen om actiepunten te formuleren voor de stad Kortrijk, rond 5 verschillende thema’s. Dit evenement was het sluitstuk na een intensief participatietraject met een kerngroep leerlingen van campus Drie Hofsteden, in samenwerking met KIYO NGO, Plan International België en de Kinderrechtencoalitie. 

School for Rights

Campus Drie Hofsteden besloot om in het schooljaar 2018-2019, vanuit het School for Rights-traject, stevig in te zetten op de participatie van leerlingen. Van daaruit ontstond het idee om met een klasgroep leerlingen aan de slag te gaan om niet alleen hun stem in het schoolbeleid mee te nemen, maar leerlingen ook inspraak te geven in het stadsbeleid. Tijdens drie sessies vergeleken de leerlingen als rasechte ngo’s het Kortrijkse kind- en jongerenbeleid met hun eigen beleving van de stad en identificeerden ze vijf thema’s waarrond ze actiepunten wilden formuleren: diversiteit, mobiliteit, groen in de stad, publieke ruimte en evenementen. 

Uitwisseling

Op 10 mei kwamen vervolgens zeven delegaties leerlingen uit evenveel Kortrijkse scholen samen om actiepunten te formuleren die ze aan politici konden voorleggen. Dit deden ze niet zomaar in het wilde weg. Tijdens de voormiddag schoven de 60 leerlingen aan vijf thematafels aan en werden ze door een moderator en experts begeleid om per thema tot concrete aanbevelingen voor de stad te komen. De jongeren uit de verschillende scholen kenden elkaar niet,  maar dit weerhield hen niet om met elkaar het gesprek aan te gaan en van gedachten te wisselen over hoe Kortrijk nog beter kan inzetten op de verschillende thema’s. Er was ook een specifieke methodiek ontwikkeld zodat de mening van iedereen zeker werd meegenomen.

 

jongeren in debat
Jongeren in debat

Debat

In de namiddag gingen twee woordvoerders uit elke themagroep in gesprek met Kortrijkse schepenen. De jongeren presenteerden een aantal concrete voorstellen die plenair bediscussieerd worden, in aanwezigheid van de stadsmedewerkers, leerkrachten en alle andere leerlingen van de verschillende scholen. De schepenen reageerden op de aanbevelingen, en gaven aan wat ze wel of niet realistisch vonden. De leerlingen op het podium lieten zich hierdoor niet uit het lood slaan en gaven indien nodig verbaal weerwerk om meer verduidelijking te vragen. Sommigen waanden zich al leden van de oppositie door quasi letterlijk uit het bestaande bestuursakkoord te citeren en de politici op tegenstrijdigheden te wijzen.

De presentator van dienst leidde het geheel in goede banen en er werd ook een visueel verslag van het debat door een illustrator getekend. Uit het debat werden uiteindelijk een reeks concrete acties gefilterd. Deze worden meegenomen door de stad in de komende beleidsperiode.

Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs: “Scholen zetten sterk in op de maatschappelijke waarden die leven onder de leerlingen en zetten volop in op vergroening en duurzaamheid. Door rechtstreeks met de leerlingen in gesprek te gaan, krijgen we de kans als bestuur om ook hun stem te horen en nieuwe opportuniteiten te ontdekken.”

Ruth Vandenberghe, schepen van Kortrijk Spreekt: “De uitdagingen waar de stad voor staat, zijn vanzelfsprekend ook de uitdagingen waar onze kinderen en jongeren mee te maken krijgen. We hechten dan ook veel belang aan hun mening. Door de stem van iedereen te horen komen we opnieuw een stap dichter om van Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen te maken.”

Na een hele dag overleg en debat eindigden de jongeren met 25 eigen voorstellen van actiepunten, verdeeld onder 5 thema’s. Opmerkelijk: bij elk thema deden de jongeren ook zelf een voorstel van persoonlijk engagement. Hiermee maken ze duidelijk wat ze zelf kunnen/willen doen. 

jongere met micro
Jongeren aan het woord

Resultaten

Voor zij die twijfelen of de stad Kortrijk nu ook effectief aan de slag zal gaan met de aanbevelingen, nog in juni zal de stad onderzoeken hoe de 25 acties een plaats kunnen krijgen in het meerjarenplan van de stad, en om hiervoor verdere inspraak van jongeren mogelijk te maken zal vanaf september ook een focusgroep worden opgericht. Zo komen we tot échte jongerenparticipatie!

Via deze link kan de debriefing van het burgerkabinet “Jong Kortrijk Spreekt” gevonden worden: https://www.kortrijk.be/jong-kortrijk-spreekt-burgerkabinet 

Hieronder een overzicht van de 25 acties en 5 engagementen die de jongeren naar voor schoven in het debat. 

Diversiteit

 • Station toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
 • Wachtlijsten psychologisch welzijn wegwerken door studenten psychologie voor bepaalde taken te engageren.
 • Buddy-projecten organiseren met mensen in armoede/ nieuwkomers/ ouderen/ …
 • Laagdrempelige communicatie in verschillende talen  voeren.
 • Alle diensten voor nieuwkomers op 1 locatie samenbundelen.
 • Engagement: Zelf deelnemen aan buddy-project voor anderstaligen, mensen met een beperking, ouderen … → Platform vanuit Stad Kortrijk om je in te schrijven?

Evenementen

 • Creëren van (online) platform waar vrijwilligers en geëngageerde jongeren elkaar kunnen ontmoeten.
 • Verbeteren van veiligheid (met aandacht voor intimidatie) op evenementen (pro-actiever optreden).
 • Creëren van divers aanbod van evenementen gericht op verschillende doelgroepen en om andere culturen in de kijker te zetten.
 • Verhoogde publiciteit rond evenementen aanbod.
 • Investeren in opleiding voor vrijwilligers die zich inzetten op evenementen.
 • Engagement: Oprichten taxidienst door jongeren (studenten) in functie van veilig transport.

Groen in de stad

 • Afstappen van eenmalig gebruik van plastic bekers (stimuleren van herbruikbare).
 • Tijdens loopevenement integratie wedstrijd ‘plogging’.
 • Meer slimme vuilbakken.
 • Aankopen van waterzuiveringsinstallatie (Ecoz Mobile) voor evenementen in de stad.
 • Lage emissiezone in Kortrijk.
 • Engagement: Zelf afstappen van PMD-verpakkingen.

Mobiliteit

 •  Studentenpas uitbreiden.
 •  Buslijnen herzien.
 •  Minder verkeer in de binnenstad.
 •  Fiets meenemen op de bus.
 •  Lage emissiezone die leidt tot autovrije binnenstad
 • Engagement: Minder de auto nemen.

Publieke ruimte

 • Meer publieke faciliteiten: vuilbakken, sigarettenpeukenbak, lockers en toiletten.
 • Buurtparticipatie om publieke ruimte, speeltuinen en parken vorm te geven.
 • Publieke studieruimte (bv. In bibliotheken of leegstaand gebouw).
 • Verplaatsbare parkinrichting (sport, schaduw, ontspanning).
 • Meer groen in het straatbeeld en publieke ruimtes.
 • Engagement: Meer respect voor publieke ruimte en materialen; sociale controle door jongeren.