E-learning, een bron van inspiratie

De bezorgdheid voor leerachterstand van onze leerlingen door de gezondheidscrisis waarin we terechtgekomen zijn is groot, zowel bij leerkrachten als bij ouders. En terecht. Onderzoek heeft uitgewezen dat plotse schooluitval- vooral bij lagereschoolkinderen- tot achterstand kan leiden. Vooral kinderen uit kansarme gezinnen riskeren achterop te geraken als ze een tijd niet naar school kunnen gaan. Voor veel leerkrachten is e-learning nog onbekend terrein. Daarom is het belangrijk om vooraf goed na te denken over wat je wil bereiken en welke online tool je daar best voor gebruikt. Een vak als geschiedenis kan je bijvoorbeeld makkelijker overbrengen via filmpjes. Voor een vak waarbij je een bord nodig hebt, bijvoorbeeld wiskunde is een live-optie beter (Koen Timmers- e-learningspecialist Hogeschool PXL). De leerwinst van e-learning kan- indien aangepast aan de klasgroep even groot zijn als in de klas. Meer zelfs, e-learning biedt meer mogelijkheden om te differentiëren dan in de echte klas. Leerlingen kunnen een filmpje meerdere malen bekijken indien nodig of kunnen extra filmpjes bekijken als ze voor zijn op de rest (Koen Timmers).  Houd ook rekening met de meest kwetsbare jongeren in je school of klas. Online taken maken is niet altijd een evidentie als je thuis geen laptop of computer hebt. En dus dreigen deze jongeren meer leerachterstand op te lopen. Probeer mee op zoek te gaan naar alternatieven of help bestaande alternatieven bekend te maken.

 

Enkele nuttige bronnen

Veel uitgeverijen en organisaties bieden- tijdelijk- online materiaal en toegang tot e-learning platformen aan. Een kleine greep uit het aanbod: Kant-en klare taken voor basisonderwijs , oefeningen voor kleuters en lagere school, lerarenkit met online lessen en taken voor secundair onderwijs, Smartschool live, het (tijdelijk) gratis leerplatform Bingel en ook Klascement, een leermiddelennetwerk voor leerkrachten biedt een heleboel alternatieven.