2019
5
ZET EEN STAP VOORUIT
 
In deze oefening ontdekken de deelenemers wat het betekent om in hun samenleving iemand anders te zijn. Zij  worden zich bewust van de ongelijke verdeling van mogelijkheden in deze samenleving en krijgen inzicht in systemen van discriminatie en xenofobie.
Lesfiche - Zet een stap vooruit (jongerenversie)