Jouw school een School for Rights (SO) of Kinderrechtenschool (LO)?

Kinderrechten en bij uitbreiding mensenrechten zijn de fundamenten waarop onze democratie gebouwd is. Ze bieden onze kinderen en jongeren een waardenkader aan om zich te ontwikkelen tot actieve burgers die deelnemen aan de samenleving en die actief mee bouwen aan de maatschappij van morgen. Als we kinderen laten kennismaken met hun eigen rechten – en dus ook die van anderen – leren ze van kleins af aan om deze rechten op een respectvolle manier te verdedigen (emancipatie) en om op te komen voor de rechten van anderen (empathie). Het besef dat deze rechten gelden voor alle kinderen in de wereld – kinderrechten zijn immers universeel – stimuleert kinderen en jongeren om solidair te zijn met hun leeftijdsgenoten op andere plaatsen in de wereld en te streven naar meer (globale) rechtvaardigheid.

Ervaringen in (wereld)burgerschap

De school is de perfecte oefenplaats om vaardigheden van kinderen en jongeren te stimuleren en te ontwikkelen. Dat kan op elke leeftijd en in elke onderwijsvorm, weliswaar op maat van de noden, de context en het onderwijsniveau. Essentieel daarbij is een goed evenwicht tussen hoofd, hart en handen: kennis kan niet losgekoppeld worden van sociaal-emotionele vaardigheden en gedrag.

Het integreren van kinderrechten in de school hoeft geen extra werklast met zich mee te brengen. Het gaat er niet om méér projecten te realiseren, maar om bestaande dynamieken te verrijken en nieuwe manieren van werken te introduceren. De leerlingen zijn de uitvoerders, de leerkrachten de begeleidende kracht. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de realisatie van het einddoel.

Om dit einddoel te realiseren kan de school een traject op maat doorlopen onder begeleiding van een van onze partners.

Interesse? mail naar mieke.verwaest@planinternational.be

Meer weten over Onze Visie