2019
1
HET HOOGSTE PUNT EN DE VLINDERS
 
Via twee inleefactiviteiten: Het hoogste punt en De vlinders ervaren de deelenemers  een gevoel van onrechtvaardigheid door de ongelijke behandeling in de verschillende situaties. Vervolgens reflecteren zij over hun persoonlijke gevoelens en over onrechtvaardigheid in de maatschappij.
Lesfiche - Het hoogste punt en De vlinders