2019
5
GEVECHT OM GELD EN MACHT 

 

Deze activiteit simuleert het gevecht om geld en macht en de ongelijkheid in de wereld. Deelnemers ervaren deze onrechtvaardigheid in het verzamelen van munten.
Ze krijgen vervolgens de kans om munten te schenken en meer ‘rechtvaardigheid’ te creëren, maar in een volgende ronde zullen ze inzien dat er duurzame oplossingen gezocht moeten worden om rijkdom en macht in de wereld te herverdelen 
Lesfiche - Gevecht om geld en macht