Met het lespakket 'Kinderen in Vietnam' maken de leerlingen samen met Lou en Lena een virtuele klasreis naar Vietnam in 5 etappes. Je kan de reis verspreiden over 5 verschillende lesuren, maar je kan er gerust meer of minder tijd aan besteden. De reis is opgevat als een spel met als doel zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de kinderen in Vietnam en bij 'thuiskomst' hierover een verslag te maken. 

 

Deze lesmap is NIET downloadbaar!