• 1 Huidige Vragenlijst leerlingen deel 1
 • 2 Vragenlijst leerlingen deel 2
 • 3 Voltooid
School type

Hoe is de kinderrechtensituatie op jouw school?

Een School for Rights (S4R) of Kinderrechtenschool (KRS) is een school waar de rechten van kinderen en jongeren een belangrijke plaats innemen. Een school die ernaar streeft om de rechten van alle kinderen en jongeren te realiseren. Om een idee te krijgen van de situatie op jouw school hebben we jouw mening nodig. Hoe kan je ons daarbij helpen? Vul onderstaande enquête in. Het is anoniem.

  De enquête bestaat uit 2 delen:

  • Deel 1 gaat over de manier waarop jouw school jullie rechten realiseert.
  • Deel 2 gaat over het belang dat jij zelf hecht aan de verschillende rechten.

  Het invullen van de volledige enquête vraagt ongeveer 15 minuten.

  Hieronder vind je een lijst van 27 stellingen waarin verschillende kinderrechten aan bod komen: recht op participatie, familie, identiteit, vrije tijd, kwaliteitsvol onderwijs, enz. Geef voor elke stelling jouw persoonlijke mening.

  Opgelet! Duid eerst de naam van jouw school aan.

  Niet waar

  Soms waar, soms niet

  Waar

  Ik weet het niet

  Naam school

  Naam school

  • Niet waar
  • Soms waar, soms niet
  • Waar
  • Ik weet het niet
  1.1

  Ik leer op school om te vertellen wat ik denk.

  1.2

  Op onze school wordt er geluisterd naar de ideeën van de leerlingen.

  1.3

  Wanneer ik het gevoel heb dat er niet maar mij geluisterd wordt, kan ik dat aan een leerkracht zeggen.

  1.4

  Op onze school mag iedereen altijd meedoen, ongeacht hun afkomst, geloof, kleren, of omdat hij/zij anders is.

  1.5

  Als ikzelf niet mag meedoen, weet ik aan wie ik dat kan zeggen op school.

  1.6

  Op onze school krijgen jongens en meisjes dezelfde taken (bv. klaslokaal vegen, bord afwassen, banken verplaatsen ,…)

  1.7

  Ik kan mezelf zijn op school. Het is OK hoe ik ben.

  1.8

  Op onze school mag iedereen zijn/haar eigen moedertaal spreken op de speelplaats.

  1.9

  De leerkrachten hebben respect voor de afkomst van alle leerlingen.

  1.10

  Wanneer ouders niet goed Nederlands kennen, doen de leerkrachten hun best om toch te praten met deze ouders.

  1.11

  Als ik problemen heb met mijn ouders, weet ik waar ik op school terecht kan om hierover te praten.

  1.12

  Als ouders gescheiden zijn stuurt de school alle informatie naar beide ouders en niet alleen naar de moeder of de vader.

  1.13

  Leerkrachten of leerlingen vragen toestemming als ze iets willen zoeken in iemands persoonlijke spullen: zoals GSM, boekentas, kastje enz.

  1.14

  Op school is er een ruimte waar ik naartoe kan gaan als ik even alleen wil zijn.

  1.15

  Op school hebben we een plek om samen te komen en om dingen te organiseren.

  1.16

  Onze school stimuleert ons om met de fiets of te voet naar school te komen.

  1.17

  In onze school zijn er gezonde tussendoortjes zoals fruit, water, soep, enz.

  1.18

  Onze school organiseert acties voor kinderen die in armoede leven, hier of in andere landen.

  1.19

  Ik voel me veilig op school.

  1.20

  Als we ruzie hebben, kunnen we dat zelf uitpraten. We hebben daar de leerkracht niet altijd voor nodig.

  1.21

  Ik weet bij wie ik terecht kan als er gepest wordt.

  1.22

  Onze school vindt sporten belangrijk en zorgt ervoor dat iedereen die wil kan sporten.

  1.23

  In onze school geven de leerkrachten aandacht aan de cultuur, interesses en ideeën van alle leerlingen, ook zij die uit een ander land komen.

  1.24

  In onze school is er voldoende groen (gras, bomen, planten).

  1.25

  Op school leren wij over kinderrechten.

  1.26

  Als ik iets niet begrijp of weet, durf ik uitleg vragen aan mijn leerkracht.

  1.27

  Op school is er ruimte om je huiswerk te maken.