• 1 Huidige Vragenlijst leerkrachten deel 1
  • 2 Vragenlijst leerkrachten deel 2
  • 3 Vragenlijst leerkrachten deel 3
  • 4 Persoonlijke gegevens
  • 5 Voltooid
School type

Hoe is de kinderrechtensituatie op jouw school?

Hieronder vind je een lijst van 29 stellingen waarin verschillende kinderrechten aan bod komen: recht op participatie, familie, identiteit, vrije tijd, kwaliteitsvol onderwijs, enz. Geef voor elke stelling jouw persoonlijke mening. De enquête is anoniem.

Opgelet! Duid eerst de naam van je school aan in de lijst!

Naam school

Naam school

Wij sturen je een e-mail met een link naar jouw resultatenpagina.
  • Nee, niet waar
  • Soms waar, soms niet
  • Ja, dat is waar
  • Weet ik niet
1.1

Leerlingen leren op school om te vertellen wat ze denken.

1.2

Op onze school wordt er geluisterd naar de ideeën van de leerlingen.

1.3

Wanneer leerlingen het gevoel hebben dat er geen rekening wordt gehouden met wat ze zeggen, kunnen ze dat aan mij of andere leerkrachten zeggen.

1.4

Op onze school mag iedereen altijd meedoen, ongeacht hun afkomst, geloof, kleren, of omdat hij/zij anders is.

1.5

De leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als ze het gevoel hebben dat ze worden uitgesloten.

1.6

Op onze school krijgen jongens en meisjes dezelfde taken (bv. klaslokaal vegen, bord afwassen, banken verplaatsen ,…)

1.7

De school zorgt ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn. De school laat voelen dat het OK is wie je bent.

1.8

Op onze school mag iedereen zijn/haar eigen moedertaal spreken op de speelplaats.

1.9

De leerkrachten hebben respect voor de afkomst van alle leerlingen.

1.10

Wanneer ouders niet goed Nederlands kennen, doen wij ons best om toch te praten met deze ouders.

1.11

Als leerlingen problemen hebben met hun ouders, weten ze waar ze op school terecht kunnen om hierover te praten.

1.12

Als ouders gescheiden zijn, stuurt de school alle informatie naar beide ouders en niet alleen naar de moeder of de vader.

1.13

Leerkrachten of leerlingen vragen toestemming als ze iets willen zoeken in iemands persoonlijke spullen: zoals GSM, boekentas, kastje enz.

1.14

Op school is er een ruimte waar leerlingen naartoe kunnen gaan als ze even alleen willen zijn.

1.15

Op school hebben we een plek waar leerlingen kunnen samen komen, en waar ze eventueel ook dingen kunnen organiseren.

1.16

Onze school stimuleert leerlingen en leerkrachten om met de fiets of te voet naar school te komen.

1.17

In onze school zijn er gezonde tussendoortjes zoals fruit, water, soep, enz.

1.18

Onze school organiseert acties voor kinderen die in armoede leven, hier of in andere landen.

1.19

De school zorgt ervoor dat iedereen zich veilig voelt op school.

1.20

Als leerlingen ruzie hebben, stimuleren we hen om dat zelf uit te praten. Ze hebben daar de leerkracht niet altijd voor nodig.

1.21

Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als er gepest wordt.

1.22

Onze school vindt sporten belangrijk en zorgt ervoor dat iedereen die wil, kan sporten.

1.23

In onze school geven de leerkrachten aandacht aan de cultuur, interesses en ideeën van alle leerlingen, ook zij die uit een ander land komen.

1.24

In onze school is er voldoende groen (gras, bomen, planten, …).

1.25

Op school leren wij over kinderrechten.

1.26

De meerderheid van mijn leerlingen durft hulp of uitleg te vragen aan medeleerlingen en/of leerkrachten wanneer ze iets niet begrijpen of iets niet weten.

1.27

Op school is er ruimte om huiswerk te maken.

1.28

Op onze school worden leerlingen gelijkwaardig behandeld ongeacht hun geslacht: jongen, meisje of x.

1.29

Ik spreek collega's en leerlingen consequent aan op seksistisch taalgebruik.